Badania genetyczne

NazwaCena
Analiza genu MTHFR metodą PCR290,00 zł
Analiza mutacji genu CHEK2270,00 zł
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 1640,00 zł
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 2640,00 zł
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 3640,00 zł
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 6640,00 zł
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 7640,00 zł
Autyzm - badanie metodą MLPA790,00 zł
Badanie cytogenetyczne (kariotyp klasyczny) limfocytów krwi obwodowej410,00 zł
Badanie mikrośladów (dotyczy badania ojcostwa/pokrewieństwa)350,00 zł
Babesia divergens (babeszjoza) - jakościowo PCR240,00 zł
Bartonella henselae - jakościowo PCR240,00 zł
Borrelia burgdorferi - jakościowo PCR240,00 zł
Borrelia burgdorferi - jakościowo PCR180,00 zł
Borrelia burgdorferi PCR jakościowo+ilościowo280,00 zł
Borrelia burgdorferi PCR (materiał kleszcz)190,00 zł
Celiakia-wykrywanie obecności genu HLA-DQ2 (DQA1*05/DQB1*02) oraz DQ8 (DQB1*0302) metodą Real-Time PCR320,00 zł
Chlamydia trachomatis - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR)150,00 zł
Choroba Huntingtona650,00 zł
Choroba Wilsona - panel 1 (gen ATP7B - ekson 14 - najczęstsza mutacja H1069Q)445,00 zł
Choroba Wilsona - panel 2 (gen ATP7B - 6 dodatkowych eksonów nieobjętych w panelu 1 zawierających najczęstsze w populacji polskiej mutacje)975,00 zł
CMV-DNA - ilościowo (Oznaczanie DNA wirusa metodą Real Time-PCR)320,00 zł
CMV-DNA - jakościowo (Wykrywanie DNA wirusa CMV metodą Real Time-PCR)250,00 zł
Czerniak/rak piersi/rak płuc/rak jelita grubego - badanie genu CDKN2A295,00 zł
Czerwienica prawdziwa (mutacja V 617S)520,00 zł
Diagnostyka policytemii trombocytopemii i mielofibrozy - analiza genu JAK2270,00 zł
Drżenie samoistne - analiza polimorfizmu Ser9Gly w genie DRD3370,00 zł
Dysgenezja gonad - badanie całego genu SRY700,00 zł
Dysgenezja gonad - wykrycie obecności SRY450,00 zł
Dystrofia miotoniczna typ1 (gen DMPK-mutacja dynamiczna)650,00 zł
Dystrofia obręczowo-kończynowa typ 1a (genTTID)520,00 zł
Fenyloketonuria970,00 zł
Fra-X zespół łamliwego chromosomu X360,00 zł
FTO - mutacja w genie otyłości met. PCR180,00 zł
Genetyczna predyspozycja do pierwotnej nietolerancji laktozy (typu dorosłego) LCT - badanie polimorfizmów 13910 oraz 220018 genu LCT270,00 zł
Genetyczna predyspozycja do raka piersi i jajnika - analiza mutacji BRCA2270,00 zł
Genetyczna predyspozycja do raka piersi i prostaty - analiza mutacji genu NBS1270,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: persi jajnika jelita grubego płuca-NOD2 (3020insC)270,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: piersi jelita grubego pęcherza moczowego płuca krtani - analiza mutacji genu CYP1B1270,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: skóry (czerniak trzustki piersi jelita grubego płuc - analiza mutacji genu CDKN2A (p16) (A148T)270,00 zł
Genetyczne predyspozycje do choroby Alzheimera i miażdżycy - genotypowanie ApoE270,00 zł
Genetyczne predyspozycje do czerniaka - analiza mutacji genu CDKN2A (A148T) i BRAF (V600E)370,00 zł
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET550,00 zł
GENOdiagDIETA - geny metabolizmu i otyłości750,00 zł
GENOdiagDIETA - geny metabolizmu witamin i antyoksydantów800,00 zł
GENOdiagDIETA - geny nietolerancji pokarmowych850,00 zł
GENOdiagDIETA - pełny profil nutrigenetyczny1920,00 zł
Genotypowanie interleukiny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C480,00 zł
HAV-RNA - jakościowo (Wykrywanie RNA wirusa metodą Real Time-RCR)375,00 zł
HBV-DNA - ilościowo (Oznaczanie DNA metodą Real Time - PCR)375,00 zł
HBV-DNA - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR)160,00 zł
HCV-RNA - ilościowo (Oznaczenie RNA metodą Real Time - PCR)380,00 zł
HCV-RNA - jakościowo (Wykrywanie RNA wirusa HCV metodą Real Time - PCR)160,00 zł
Hemochromatoza - mutacja genu HFE - C282Y H63D S65C490,00 zł
Hemochromatoza - identyfikacja najczęstszych mutacji p.Cys282Tyr i p.His63Asp oraz innych mutacji występujących w eksonach 2 i 4 genu HFE440,00 zł
Hemochromatoza pierwotna - analiza 2 mutacji genu HFE - C282Y H63D390,00 zł
Hemochromatoza. Badanie najczęstszych mutacji: C282Y H63D S65C oraz E168X w genie HFE390,00 zł
Hiperbilirubinemia - Zespół Gilberta - badanie liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1275,00 zł
Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje) gen LDLR (mutacja G571E)585,00 zł
HIV-RNA - jakościowo weryfikacja met.PCR480,00 zł
HLA-B27 - Antygen zgodności tkankowej (PCR)160,00 zł
HLA-B27 - Antygen zgodności tkankowej HLA-B27 typowanie (PCR)815,00 zł
Homocystynuria (gen CBS - ekson 8)610,00 zł
HPV - wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa, wykrywane genotypy: 16, 18, 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (badanie jakościowe, genotypowanie jedynie 16 i 18)160,00 zł
HPV - wykrywanie DNA i genotypowanie 14 wysokoonkogennych typów wirusa wykrywane genotypy: 16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 66 68190,00 zł
HPV - wykrywanie DNA i różnicowanie wirusa - 37 genotypów (6,11,16,18,26,31,33,35,39,40,42,45,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,IS39, CP6108)240,00 zł
HSV - jakościowo (Wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów I i II wirusa metodą Real Time-PCR)200,00 zł
Łuszczyca - wykrywanie obecności genu HLA-Cw6340,00 zł
Metabolizm tłuszczów - analiza genów APOA1 (L178P) i APOE300,00 zł
Mukowiscydoza - analiza 9 mutacji genu CFTR PCR320,00 zł
Mukowiscydoza - identyfikacja 169 mutacji i wariantów genu CFTR (eksony 11 12 i 24) w tym 8 najczęściej występujących w populacji polskiej420,00 zł
Mycoplasma hominis - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR)180,00 zł
Neisseria gonorrhoeae - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR)140,00 zł
Niepłodność - analiza w kierunku mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (analiza 6 markerów STS zgodnie z zaleceniami EMQN)390,00 zł
Niepłodność męska - badanie 290 mutacji w genie CFTR w tym 8 najczęsciej identyfikowanych w niepłodnosci męskiej450,00 zł
Nietolerancja laktozy - wykrywanie obecności polimorfizmu 13910C>T w rejonie promotorowym genu LCT metodą Real Time PCR270,00 zł
Nietolerancje pokarmowe (laktoza fruktoza kofeina) PCR520,00 zł
P/c p/Trypanosoma Cruzi IgG (Świdrowiec amerykański)130,00 zł
Pakiet MCU-HSV: Wykrywanie Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Ureaplasma sp. oraz wykrywanie DNA wirusa HSV typ I i II290,00 zł
Pakiet MCU-MLX: Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma hominis/ Mycoplasma genitalium/ Ureaplasma sp. metodą Multipleks Real Time-PCR180,00 zł
Pakiet PROMHPV: Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp, oraz wykrywanie DNA i genotypowanie 37 typów wirusa HPV330,00 zł
Panel infekcji odkleszczowych 4 patogeny (Borrelia Babesia Bartonella Anaplasma)620,00 zł
Panel infekcji odkleszczowych - pełny - indent. 6 patogenów: Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii)970,00 zł
Panel koinfekcji w Boreliozie identyfikacja 4 patogenów: (Babesia divergens Bartonella henselae Anaplasma phagocytophilum Mycoplasma pneumoniae) met.PCR700,00 zł
Panel NGS w kierunku zespołów Ehlersa-Danlosa Marfana i pokrewnych3650,00 zł
Panel predyspozycji genetycznych do raka piersi i jajnika - analiza 15 mutacji w 7 genach (BRCA1 BRCA2 NBS1 NOD2 CHECK2 CDKN2A CYP1B1)830,00 zł
Panel URO-GENITAL 11 - panel identyfikacji 11 patogenów: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium,Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, wirusa HSV I,HSV II, H.ducreyi, T. pallidum550,00 zł
Panel URO-GENITAL 3A - panel identyfikacji 3 patogenów: Ureaplasma urealyticum Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae320,00 zł
Panel URO-GENITAL 3B - panel identyfikacji 3 patogenów: Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum Mycoplasma genitalium320,00 zł
Panel URO-GENITAL 6 pan. ident. 6 pat.: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae415,00 zł
Parwowirus B19 - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR)260,00 zł
Predyspozycja do androgenowego łysienia kobiet + wrażliwość na terapię anty androgenową290,00 zł
Predyspozycja do androgenowego łysienia mężczyzn + wrażliwość na Finasteryd300,00 zł
Predyspozycja do cellulitu - genotypowanie ACE290,00 zł
Predyspozycja do detoksykacji organizmu - analiza genu SOD2 (A16V)290,00 zł
Predyspozycja do nadciśnienia/wrażliwość na sól - analiza 3 mutacji genu GRK4 (A1402V R65L A486V) i genotypowanie ACE370,00 zł
Predyspozycja do raka prostaty (BRCA1 CHEK2 NBS1)430,00 zł
Predyspozycja wielonarządowa do nowotworów (NOD2 CHEK2 APC)500,00 zł
Rak jajnika panel dla zmian umiarkowanego ryzyka badanie 3 mutacji w 3 genach (NOD2 CHECK2 CYP1B1)385,00 zł
Rak jelita grubego - panel dla zmian umiarkowanego ryzyka NOD2 CHEK2 CDKN2A405,00 zł
Rak piersi i jajnika - badanie 8 mutacji w genie BRCA1 najczęstszych w populacji polskiej oraz mutacji rzadkich (około 150) występujących w eksonach 2, 5, 20 oraz we fragmencie eksonu 11 genu BRCA1435,00 zł
Rak piersi i jajnika - badanie najczęstszej mutacji (617delT) w genie BRCA2 oraz około 150 mutacji rzadkich250,00 zł
Rak piersi - panel dla zmian umiarkowanego ryzyka - badanie 9 mutacji w 6 genach: CHECK2 (1100delC, IVS2+1G>A, del5395, I157T), NOD2 (3020insC), NBS1 (NBN) (657 del5), CDKN 2a (P16) A148T, BRCA2 wariant polimorficzny (5972C/T), CYP1B1 (homozygota GTC)660,00 zł
Rak piersi/jajnika/jelita grubego/nerki/tarczycy/prostaty CHEK2: I157T280,00 zł
Rak piersi/jajnika/jelita grubego/płuc - badanie genu NOD2 (3020insC)295,00 zł
Rak piersi/proststy - badanie genu NBS1/NBN (657del5)425,00 zł
Rak piersi/tarczycy/prostaty CHEK2:1100delC IVS2+1G>A del5395355,00 zł
Rak płuc - panel dla zmian umiarkowanego ryzyka NOD2 (3020insC) CDKN2A (P16) A148T365,00 zł
Rak prostaty - badanie polimorfizmu rs 188140481A/T385,00 zł
Rak prostaty - genetyczna predyspozycja do raka prostaty badanie genu HOXB13 (G84E)385,00 zł
Rak prostaty panel: CHEK2 (1100delC IVS2+1G>A del5395 I157T) NBS1 (NBN) 657del5 HOXB13 (H84E) rs188140481A/T695,00 zł
Rak prostaty - badanie genu HOXB13 oraz badanie polimorfizmu rs188140481A/T525,00 zł
Rak rdzeniasty tarczycy - MEN2A MEN2B (eksony 10 11 13 14 15 16)995,00 zł
Rak rdzeniasty tarczycy - MEN2A MEN2B - ekson 11 - najczęstsze mutacje lub inny ekson385,00 zł
Rdzeniowy zanik mięśni SMA (badanie homozygotycznej delecji eksonu 7 i 8) - test MLPA840,00 zł
Siatkówczak - retinoblastoma (gen RB1) - test MLPA1135,00 zł
Toxoplasma gondi - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR)190,00 zł
Trichomonas vaginalis (wykrywanie DNA)454,00 zł
Ureaplasma parvum/Ureaplasma urealyticum (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR jakościowo)140,00 zł
Ureaplasma sp. (Wykrywanie DNA metodą Real-Time PCR)140,00 zł
Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa do celów prywatnych1190,00 zł
Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa do celów sądowych1899,00 zł
Varicella Zoster-DNA (Ospa) - wykrywanie DNA wirusa metodą Real Time- PCR)430,00 zł
Wrażliwość na Finasteryd u mężczyzn290,00 zł
Wykrywanie DNA dermatofitów (Wykrywanie wybranych gatunków dermatofitów)240,00 zł
Wykrywanie obecności mutacji c. 677C>T w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (gen MTHFR) metodą Real Time-PCR240,00 zł
Wykrywanie obecności mutacji typu Leiden c. 1691G>A w genie czynnika V krzepnięcia krwi (gen F5) metodą Real Time-PCR250,00 zł
Wykrywanie obecności mutacji typu Leiden c. 1691G>A w genie czynnika V krzepnięcia krwi (gen F5) oraz obecności mutacji c. 20210G>A w genie protrombiny metodą Real Time-PCR290,00 zł
Wykrywanie obecności polimorfizmu c.677C>T oraz c.1298A>C w genie reduktazy metylenotetra-hydrofolianowej (MTHFR) metodą Real Time PCR310,00 zł
Yersinia enterocolitica (jersinioza) - jakościowo PCR240,00 zł
Zespół Moya-Moya520,00 zł

* Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.