Diagnostyka chorób nowotworowych

NazwaCena
Adrenalina100,00 zł
AFP Alfa-fetoproteina50,00 zł
Amyloid A80,00 zł
Badanie cytologiczne moczu (HP)85,00 zł
Beta 2 – mikroglobulina60,00 zł
Białko monoklonalne w moczu met. immunofiksacji120,00 zł
Białko monoklonalne w surowicy met. immunofiksacji120,00 zł
CA 125 - Antygen nowotworowy 125 (rak jajnika)50,00 zł
CA 15-3 - Antygen nowotworowy 15-3 (rak sutka)50,00 zł
CA 19-9 - Antygen nowotworowy 19-9 (rak przewodu pokarmowego)50,00 zł
CA 72-4 - Antygen nowotworowy 72-4 (rak żołądka)85,00 zł
CA-50150,00 zł
CEA - Antygen karcynoembrionalny45,00 zł
Chromogranina A125,00 zł
CYFRA 21-165,00 zł
Czerniak/rak piersi/rak płuc/rak jelita grubego - badanie genu CDKN2A295,00 zł
Czerwienica prawdziwa (mutacja V 617S)520,00 zł
Cytologia50,00 zł
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) + HPV HR270,00 zł
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) + p16/Ki67400,00 zł
Cytologia cienkowarstwowa (LBC)+HPV14+p16/Ki67530,00 zł
Cytologia płynna/cienkowarstwowa90,00 zł
Cytologia z jamy ustnej110,00 zł
Diagnostyka policytemii trombocytopemii i mielofibrozy - analiza genu JAK2270,00 zł
Erytropoetyna EPO50,00 zł
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny60,00 zł
Genetyczna predyspozycja do raka piersi i jajnika - analiza mutacji BRCA2270,00 zł
Genetyczna predyspozycja do raka piersi i prostaty - analiza mutacji genu NBS1270,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: persi jajnika jelita grubego płuca-NOD2 (3020insC)270,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: piersi jelita grubego pęcherza moczowego płuca krtani - analiza mutacji genu CYP1B1270,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: skóry (czerniak trzustki piersi jelita grubego płuc - analiza mutacji genu CDKN2A (p16) (A148T)270,00 zł
Genetyczne predyspozycje do czerniaka - analiza mutacji genu CDKN2A (A148T) i BRAF (V600E)370,00 zł
HE490,00 zł
Izoenzym M2-PK (Kinaza pirogronianowa)190,00 zł
Kalcytonina55,00 zł
Łańcuchy lekkie Kappa100,00 zł
Łańcuchy lekkie Lambda100,00 zł
Noradrenalina100,00 zł
NSE (Neuroswoista enolaza)65,00 zł
Prążki oligoklonalne IgG420,00 zł
Predyspozycja do raka prostaty (BRCA1 CHEK2 NBS1)430,00 zł
PSA całkowity - antygen specyficzny gruczołu krokowego (prostaty)32,00 zł
PSA wolny - antygen specyficzny gruczołu krokowego (prostaty) wolny50,00 zł
Rak jajnika panel dla zmian umiarkowanego ryzyka badanie 3 mutacji w 3 genach (NOD2 CHECK2 CYP1B1)385,00 zł
Rak jelita grubego - panel dla zmian umiarkowanego ryzyka NOD2 CHEK2 CDKN2A405,00 zł
Rak piersi - panel dla zmian umiarkowanego ryzyka - badanie 9 mutacji w 6 genach: CHECK2 (1100delC, IVS2+1G>A, del5395, I157T), NOD2 (3020insC), NBS1 (NBN) (657 del5), CDKN 2a (P16) A148T, BRCA2 wariant polimorficzny (5972C/T), CYP1B1 (homozygota GTC)660,00 zł
Rak piersi i jajnika - badanie 8 mutacji w genie BRCA1 najczęstszych w populacji polskiej oraz mutacji rzadkich (około 150) występujących w eksonach 2, 5, 20 oraz we fragmencie eksonu 11 genu BRCA1435,00 zł
Rak piersi i jajnika - badanie najczęstszej mutacji (617delT) w genie BRCA2 oraz około 150 mutacji rzadkich250,00 zł
Rak piersi/jajnika/jelita grubego/ nerki/tarczycy/prostaty CHEK2: I157T280,00 zł
Rak piersi/jajnika/jelita grubego/płuc - badanie genu NOD2 (3020insC)295,00 zł
Rak piersi/proststy - badanie genu NBS1/NBN (657del5)425,00 zł
Rak piersi/tarczycy/prostaty CHEK2:1100delC IVS2+1G>A del5395355,00 zł
Rak płuc - panel dla zmian umiarkowanego ryzyka NOD2 (3020insC) CDKN2A (P16) A148T365,00 zł
Rak prostaty - badanie polimorfizmu rs 188140481A/T385,00 zł
Rak prostaty - genetyczna predyspozycja do raka prostaty badanie genu HOXB13 (G84E)385,00 zł
Rak prostaty panel: CHEK2 (1100delC IVS2+1G>A del5395 I157T) NBS1 (NBN) 657del5 HOXB13 (H84E) rs188140481A/T695,00 zł
Rak prostaty - badanie genu HOXB13 oraz badanie polimorfizmu rs188140481A/T525,00 zł
Rak rdzeniasty tarczycy - MEN2A MEN2B (eksony 10 11 13 14 15 16)995,00 zł
Rak rdzeniasty tarczycy - MEN2A MEN2B - ekson 11 - najczęstsze mutacje lub inny ekson385,00 zł
ROMA test150,00 zł
S100 (czerniak złośliwy)75,00 zł
SCC - Ag110,00 zł
Siatkówczak - retinoblastoma (gen RB1) - test MLPA1135,00 zł
Tkankowy swoisty antygen polipeptydowy - TPS60,00 zł
Tyreoglobulina - TG55,00 zł

* Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.