Diagnostyka medyczna Diagnostyka laboratoryjna
MEDREM Opole || Badania genetyczne

Oferujemy Państwu badania diagnostyczne oparte o najnowsze metody genetyki laboratoryjnej.

NIEINWAZYJNE BADANIA PRENATALNE TEST PRISCA I I PRISCA II
BADANIA DNA HPV
BADANIA GENU BRCA 1
USTALENIE POKREWIEŃSTWA METODĄ ANALIZY DNA
HBV - WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
HCV - WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C

________________________________________________________________________ 

NIEINWAZYJNE BADANIA PRENATALNE TEST PRISCA I I PRISCA II
(wczesne wykrywanie wad wrodzonych płodu m. innymi zespół Downa, Edwardsa i Patau)

- skuteczność metody 90 % (inne metody do 60 %)
- badanie oparte na wysokiej klasy sprzęcie medycznym USG i najnowszych metodach
  laboratoryjnych oraz przeprowadzane przez doświadczonych specjalistów,
- możliwość wykonania badania od 11 tygodnia ciąży do końca,
- jednorazowa wizyta w Przychodni,
- metoda nieinwazyjna,
- możliwość konsultacji po otrzymaniu wyniku badania.

Raport PRISCA jest wykonywany w oparciu o dane uzyskane podczas wywiadu lekarskiego oraz na podstawie badań biochemicznych wykonywanych w Laboratorium.
________________________________________________________________________ 

BADANIA DNA HPV
(wykrywanie możliwości zachorowania na raka szyjki macicy)

- wykrywanie bezobjawowej infekcji wirusowej odpowiedzialnej za wystąpienie raka szyjki,
- 100 % skuteczność metody polegającej na wykryciu materiału genetycznego wirusa,
- ochrona przed chorobą będącą drugą co do częstości (po raku piersi) przyczyną zgonów kobiet z powodu chorób nowotworowych,
- jednorazowa wizyta w Przychodni,
- badanie przeprowadzone przez laboratorium doświadczone w dziedzinie inżynierii
  genetycznej,
- konsultacja specjalistyczna przed badaniem i po otrzymaniu wyniku.

Diagnostyka zagrożenia nowotworem szyjki macicy (związanym z zakażeniem wirusami HPV):
Rak szyjki macicy jest drugim z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Jego wczesna postać jest niemal w 100% wyleczalna. Niestety u ponad połowy kobiet nowotwór ten jest wykryty za późno, kiedy szanse wyleczenia są znacznie mniejsze. Wczesna diagnostyka, obejmująca także badanie w kierunku HPV, pozwala zachować nie tylko zdrowie, ale i życie. Znanych jest bardzo wiele typów wirusa HPV odpowiedzialnych za rozmaite zmiany skóry i błon śluzowych o charakterze brodawek. Podzielone one zostały na trzy grupy:
- wirusy wywołujące łagodne zmiany (nieonkogenne: typ 6,11)
- wirusy niosące umiarkowane ryzyko działania onkogennego (np. typy: 31,33,35,39,45,52)
- wirusy związane z wysokim ryzykiem potencjalnego działania onkogennego (typy 16 i 18),
  których obecność bardzo często współistnieje z dysplazją szyjki macicy i progresją
  nowotworową.

Badanie przeprowadzone w naszym laboratorium pozwala wykryć obecność 12 następujących średnio i wysokoonkogennych typów wirusa HPV: HPV16, HPV18, HPV31, HPV33, HPV35, HPV45, HPV52, HPV56, HPV58, HPV59, HPV66. Ponadto można wykryć obecność wirusów HPV typu 6 i 11, odpowiedzialnych za łagodne zmiany nazwane kłykcinami.
________________________________________________________________________ 

BADANIA GENU BRCA 1
(wykrywanie genetycznie uwarunkowanej predyspozycji zachorowania na raka jajnika
i raka piersi)

- metoda oparta na wykrywaniu uszkodzonego genu w chromosomach pacjenta,
- badanie oparte na najnowocześniejszych zdobyczach inżynierii genetycznej,
- badanie niezbędne u pacjentów z rodzin gdzie występował rak piersi, jajnika lub jelita,
- metoda oparta na badaniu surowicy krwi,
- z powodu możliwości wystąpienia mutacji genu odpowiedzialnego za nowotwór, badanie
  wskazane również u osób bez wywiadu rodzinnego,
- badanie wykonywane przez nowoczesne laboratorium genetyczne i konsultacja przed
  badaniem oraz po otrzymaniu wyniku przeprowadzona przez doświadczonego specjalistę,
- jednorazowa wizyta w Przychodni.
________________________________________________________________________ 

USTALENIE POKREWIEŃSTWA METODĄ ANALIZY DNA 

- ustalenia ojcostwa z protokołem, możliwe do wykorzystania w sprawach prawnych,
- ustalenia ojcostwa do celów prywatnych (badanie bezbolesne i całkowicie nieinwazyjne)

Prawie każda komórka naszego ciała zawiera unikalny kod genetyczny zawarty w cząsteczkach DNA. W organizmie człowieka jest on pogrupowany w 23 pary chromosomów. W momencie zapłodnienia tworzy się zestaw DNA dziecka (23 pary), w którym 50% materiału genetycznego pochodzi od ojca (poprzez plemnik) zaś 50% od matki (poprzez komórkę jajową). Analiza poszczególnych fragmentów DNA matki, dziecka i domniemanego ojca (lub tylko ojca i dziecka) pozwoli ustalić stopień pokrewieństwa. Stwierdza się, że mężczyzna jest ojcem dziecka, gdy połowa jego kodu genetycznego zgadza się z odpowiednią połową kodu dziecka. Wyniki testu umożliwiają wykluczenie ojcostwa z 100% pewnością lub jego potwierdzenie z prawdopodobieństwem rzędu 0,99% przy założeniu, że matka i domniemany ojciec nie są ze sobą spokrewnieni. Możliwe jest również wykonanie testu bez udziału matki. W tym przypadku wykluczenie ojcostwa sięga również 100% zaś jego potwierdzenie 0,99%. Istnieje znikoma możliwość wyniku nierozstrzygającego.
________________________________________________________________________ 

HBV - WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B

Wykonujemy:
- HBV DNA jakościowo
- HBV DNA ilościowo
 

Diagnostyka zakażenia wywołanego wirusem zapalenia wątroby typu B:
Wirus zapalenia wątroby typu B replikuje się w komórkach wątroby, a wolne kopie wirusów wykrywane są we krwi obwodowej zakażonej osoby. Do przenoszenia infekcji dochodzi drogą kontaktu z zakażoną krwią i produktami krwiopochodnymi, a także drogą kontaktów seksualnych. W części przypadków choroby dochodzi do wyleczenia i nabycia odporności, ale możliwe jest także rozwinięcie się przewlekłego zapalenia wątroby jako konsekwencji zakażenia pierwotnego. Nosicielstwo HBV jest stosunkowo wysokie i często jest ono wynikiem bezobjawowych infekcji. Wczesne wykrycie zakażenia możliwe jest dzięki zastosowaniu metody PCR znacznie zwiększa szanse na wyleczenie lub złagodzenie przebiegu choroby.

HBV-YMDD-LEKOOPORNOŚĆ jest to badanie na obecność mutanta HBV-YMDD i wskazuje ono na zasadność stosowania lamiwudyny u badanego pacjenta.

W naszej ofercie znajduje się także badanie genotypu wirusa HBV (HBV GENOTYPOWANIE A-H), Genotyp wirusa HBV ma wpływa na jego podatność na leczenie. Badanie to ma także duże znaczenie epidemiologiczne.
________________________________________________________________________ 

HCV - WIRUS ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C

Wykonujemy:
- HCV przeciwciała
- HCV RNA-jakościowo
- HCV-genotypowanie-ilościowo
 

Diagnostyka zakażenia wywołanego wirusem zapalenia wątroby typu C:
Obecność materiału genetycznego (RNA) wirusa HCV we krwi obwodowej jest dowodem na trwające zapalenie i możliwość przenoszenia zakażenia na inne osoby. Wirus przenosi się głównie drogą kontaktu z zakażoną krwią oraz drogą kontaktów seksualnych. Zakażenie wirusem często przebiega bezobjawowo, co sprzyja rozprzestrzenianiu się choroby. Dlatego niezwykle istotne jest wczesne i właściwe rozpoznanie choroby, co umożliwia rozpoczęcie leczenia i daje szanse na całkowite wyleczenie. Jeśli jednak choroba się rozwija, może dochodzić do marskości wątroby, a nawet do nowotworzenia. Na obecnym etapie nie ma możliwości zaszczepienia się przeciwko zapaleniu wątroby typu C.

________________________________________________________________________  

Powrót

 

Nasi partnerzy: