Diagnostyka medyczna Diagnostyka laboratoryjna
MEDREM Opole || Przygotowanie do badań

Pobranie krwi
- pobranie krwi powinno odbywać się rano i na czczo (tj. od wczesnej kolacji do momentu
  badania należy powstrzymać się od jedzenia, picia i palenia papierosów),
- pacjent przed pobraniem krwi powinien odpocząć przynajmniej 15 minut,
- pacjenci stosujący leki powinni dowiedzieć się od lekarza o ich wpływie na interferencję
  biologiczną i wynik badań. Jeśli to jest możliwe należy zażyć leki po pobraniu krwi,
- badanie krwi nie powinno być poprzedzone większym wysiłkiem oraz stresem,
- przed badaniem glukozy należy stosować normalną dietę węglowodanową o zawartości
  250-300 g węglowodanów na dobę.

Badanie moczu
- przed pobraniem próbki u pacjenta nie zaleca się skrajnego ograniczenia ani
  zwiększenia wysiłków fizycznych lub długotrwałych marszów,
- u kobiet nie pobiera się moczu w czasie trwania miesiączki,
- zaleca się powstrzymanie przynajmniej jeden dzień od stosunków płciowych,
- pozyskiwanie moczu powinno być sterylne, oddanie moczu musi być poprzedzone
  dokładnym umyciem narządów płciowych sąsiadujących z ujściem cewki moczowej,
  mocz powinien być oddany do specjalnego pojemnika zakupionego w aptece,
- mocz pobiera się rano (25 - 50 ml) z tzw. środkowego strumienia (z wyjątkiem
  niektórych badań bakteriologicznych na przykład. wykrywanie chlamydii trachomatis),
  co oznacza środkową porcję oddanego moczu; pierwsza porcja nie jest pobrana,
  ponieważ jest zawsze zanieczyszczona florą bakteryjną, normalnie bytującą w cewce
  moczowej u obu płci; ostatnia porcja moczu jest również odrzucana,
- dobowa zbiórka moczu (DZM) oznacza wszystkie porcje moczu oddane w ciągu 24 godzin,
  najlepiej jeśli zostanie rozpoczęta po oddaniu porannej porcji moczu do ubikacji i zbiórce
  każdej następnej porcji, włącznie z poranną porcją z dnia następnego; do laboratorium
  należy przynieść całą zebraną ilość moczu (1 -1,5 l),
- mocz u małych dzieci pobiera się za pomocą specjalnych woreczków dostępnych
  w aptekach.

Badanie nasienia
- otrzymywanie i badanie nasienia musi być szczegółowo wystandaryzowane jeśli rezultaty
  badania mają dać wiarygodną odpowiedź na temat płodności badanego pacjenta.
- proces spermatogenezy trwa 72 dni, w tym czasie może być zakłócony przez liczne
  czynniki przedanalityczne: picie alkoholu, palenie tytoniu, palenie marihuany, terapie
  hormonalne, zażywanie leków wpływających na proces podziału komórek, depresja
  i zanik libido, stres, narażenie na działanie wysokich temperatur w tym gorących kąpieli,
  noszenie bielizny lub ubrań uciskających jądra.
- otrzymanie próbki powinno być poprzedzone okresem abstynencji płciowej; okresem
  minimalnym są dwa dni, a przerwa nie powinna być dłuższa niż 7 dni; dla poprawnej
  interpretacji powinny być badane przynajmniej dwie próbki z co najmniej 7-dniową
  przerwą pomiędzy oznaczeniami, ale nie większą niż trzy miesiące; jeżeli dwie badane
  próbki różnią się zasadniczo, powinno się wykonać trzecie badanie według tych samych
  zasad, konieczność wykonania kilku badań spowodowana jest dużymi indywidualnymi
  różnicami ilości plemników w czasie spermiogenezy.
- otrzymywanie próbki odbywa się z zachowaniem prywatności w osobnym pomieszczeniu
  w pobliżu laboratorium.
- czas pomiędzy otrzymaniem próbki a jego dostarczeniem do laboratorium powinien być
  jak najkrótszy nie może być dłuższy niż 30 minut.
- nasienie może być pobrane w domu Pacjenta i przywiezione do laboratorium, ale czas
  od pobrania do dostarczenia materiału do laboratorium nie może przekraczać 30 minut,
- nasienie zebrane jest do jednorazowego pojemnika na mocz z zakrętką,
- w przypadku badania bakteriologicznego nasienia pacjent powinien wcześniej oddać
  mocz , dokładnie umyć ręce i penis a następnie oddać próbkę do specjalnego sterylnego
  naczynka zakupionego w aptece,
- próbka, która uległa nawet częściowemu rozlaniu nie może być badana,
- nasienie w czasie transportu do Laboratorium i przed badaniem musi być
  przechowywane w temperaturze pomiędzy 20 a 40 st. C.

Profil lipidowy (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy)
- pacjent przed badaniem powinien ograniczyć spożycie produktów zawierających
  witaminę C (leki, witaminy, soki, owoce),
-12 - 24 godzin przed pobraniem krwi pacjent nie powinien spożywać ciężkostrawnych,
  tłustych posiłków oraz alkoholu.

Doustny test tolerancji glukozy
- w ciągu trzech dni poprzedzających zgłoszenie pacjenta do laboratorium stosować
  należy normalną dietę węglowodanową 250 300 g węglowodanów na dobę,
- badanie można wykonać u osób, których poziom glukozy na czczo nie przekracza
  150 mg%,
- w dniu badania nie należy przyjmować leków z grupy: kortykosterydów, preparatów
  antykoncepcyjnych, przeciwnadciśnieniowych, przeczyszczających, moczopędnych,
  barbituranów, środków uspakajających, salicylanów i witaminy C,
- glukozę pacjent musi wykupić w aptece bez recepty i przynieść ze sobą nie
  rozpuszczoną w dniu badania,
- podaną rozpuszczoną glukozę (50 lub 75 g w 250 300 ml wody) pacjent musi wypić
  w ciągu maksimum 5 minut, można do roztworu dodać np. kwasek cytrynowy lub
  sok z cytryny,
- podczas trwania testu (60 lub 240 minut) pacjent nie może przyjmować posiłków, pić,
  palić papierosów ani wykonywać wysiłku fizycznego, powinien znajdować się na terenie
  przychodni; zabronione jest w tym czasie prowadzenie pojazdów mechanicznych,
- nie należy wykonywać doustnego testu tolerancji glukozy równocześnie z innymi próbami
  czynnościowymi i badaniami diagnostycznymi (USG, EKG, gastroskopia, spirometria
  i inne),
- w przypadku wykonywania testu u kobiet ciężarnych dopuszcza się odstępstwa
  w zaleceniach dla pacjentki na wyraźne pisemne zlecenie lekarza.

Badania układu krzepnięcia i fibrynolizy
- w przypadku leczenia antykoagulantami pacjent nie powinien zażywać leku co najmniej
  1 godzinę przed pobraniem krwi do badań,
- pacjent powinien być na czczo (należy powstrzymać się od jedzenia, picia i palenia
  papierosów),
- badania nie powinno się wykonywać u kobiet w okresie miesiączki.

________________________________________________________________________

Badanie kału
- w kierunku nosicielstwa Shigella i Salmonella do pracowniczych książeczek 
sanitarno-epidemiologicznych.
Próbkę kału należy pobrać do jednorazowego pojemnika plastikowego z łopatką, który można zakupić w aptece. Do badania wystarczy ilość kału wielkości wiśni. Pojemnik musi być szczelnie zamknięty, czysty z zewnątrz i opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania materiału. Do badań pracowniczych konieczne jest trzykrotne dostarczenie kału z różnych dni, by zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia chorobotwórczych bakterii.

- w kierunku pasożytów, lamblii i posiewu kału
Próbkę kału należy pobrać do jednorazowego pojemnika plastikowego z łopatką , który można zakupić w  aptece. Do badania wystarczy ilość kału wielkości wiśni. Pojemnik musi być szczelnie zamknięty, czysty z zewnątrz i opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania materiału.

- w kierunku wykrycia jaj owsików - wymaz celofanowy
Z rejestracji należy pobrać szkiełko z nalepionym fragmentem taśmy klejącej. W godzinach wieczornych przykleić na chwilę oderwaną od szkiełka taśmę klejącą w okolice odbytu po rozchyleniu pośladków, a następnie nakleić taśmę z powrotem na szkiełko mikroskopowe i dostarczyć rano do gabinetu zabiegowego.

- w kierunku stwierdzenia antygenu Helicobacter pylori w kale
Próbkę kału należy pobrać do jednorazowego pojemnika plastikowego z łopatką , który można zakupić w  aptece. Do badania wystarczy ilość kału wielkości wiśni. Pojemnik musi być szczelnie zamknięty, czysty z zewnątrz i opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą pobrania materiału. Kał powinien być oddany w dniu badania. Kał może być również oddany w dniu poprzedzającym badanie, ale powinien być wówczas przechowywany w lodówce.

________________________________________________________________________

Powrót

 

Nasi partnerzy: