Konsultacje specjalistyczne
MEDREM Opole || Geriatria

geriatria

Poradnia Geriatryczna zajmuje się poradnictwem i leczeniem schorzeń  u osób w podeszłym wieku.

Zakres oferowanych świadczeń obejmuje:

 •     rozpoznanie i leczenie schorzeń  u osób w podeszłym wieku
 •     konsultacje geriatryczne
 •     konsultacje dotyczące profilaktyki patologii starości
 •     zlecanie konsultacji specjalistycznych
 •     ocenę funkcji poznawczych, zburzeń pamięci i nastroju
 •     ocenę sprawności funkcjonalnej chorych
 •     kwalifikację do leczenia stacjonarnego
 •     edukację rodziny / opiekunów
 •     zlecanie badań diagnostycznych

 

Do najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych w tej poradni należą:

 •     zespoły otępienne
 •     zespoły zaburzeń świadomości
 •     majaczenie, splątanie
 •     zaburzenia zachowania
 •     zespoły depresyjne i lękowe
 •     zaburzenia stanu funkcjonalnego w zakresie czynności dnia codziennego
 •     nietrzymanie moczu
 •     zawroty głowy i zaburzenia równowagi
 •     odleżyny
 •     osteoporoza i osteomalacja
 •     zmiany zwyrodnieniowe stawów
 •     stany po złamaniach, w tym po złamaniu nasady bliższej kości udowej
 •     przewlekła niewydolność oddechowa
 •     zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego (m.in. dysfagia, biegunki, zaparcia)
 •     odwodnienie i dyselektrolitemie
 •     narządowe następstwa tętniczej i żylnej niewydolności naczyń
 •     zaburzenia endokrynologiczne (m.in. cukrzyca, choroby tarczycy)
 •     zespoły z autoagresji
 •     niedokrwistość
 •     zaburzenia odżywiania (ilościowe i jakościowe)
 •     geriatryczne zespoły jatrogenne
 

Nasi partnerzy: