Układ krzepnięcia

NazwaCena
Antytrombina45,00 zł
APTT czas kaolinowo kefalinowy10,00 zł
APTT po korekcji45,00 zł
Białko C aktywność70,00 zł
Białko S aktywność-inhibitor krzepnięcia95,00 zł
Białko S antygen-inhibitor krzepnięcia110,00 zł
C1 inhibitor aktywność130,00 zł
C1 inhibitor stężenie85,00 zł
Czas trombinowy (TT)17,00 zł
Czynnik krzepnięcia II90,00 zł
Czynnik krzepnięcia IX80,00 zł
Czynnik krzepnięcia V65,00 zł
Czynnik krzepnięcia VII95,00 zł
Czynnik krzepnięcia VIII80,00 zł
Czynnik krzepnięcia X95,00 zł
Czynnik krzepnięcia XI130,00 zł
Czynnik krzepnięcia XII95,00 zł
Czynnik von Willebranda aktywność90,00 zł
Czynnik von Willebranda antygen90,00 zł
D – Dimery (D-d)55,00 zł
Fibrynogen15,00 zł
Inhibitor czynnika IX650,00 zł
Oporność na aktywne białko C (APCR)160,00 zł
Plazminogen140,00 zł
Wskaźnik (czas) protrombinowy PT (INR)9,00 zł
Wykrywanie obecności mutacji c. 677C>T w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (gen MTHFR) metodą Real Time-PCR240,00 zł
Wykrywanie obecności mutacji typu Leiden c. 1691G>A w genie czynnika V krzepnięcia krwi (gen F5) metodą Real Time-PCR250,00 zł
Wykrywanie obecności mutacji typu Leiden c. 1691G>A w genie czynnika V krzepnięcia krwi (gen F5) oraz obecności mutacji c. 20210G>A w genie protrombiny metodą Real Time-PCR290,00 zł

* Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.