Konsultacje specjalistyczne
MEDREM Opole || Psychologia

psychologia Medrem Opole


Poradnia psychologiczna naszej przychodni oferuje Państwu szeroki zakres usług:

 • Terapię indywidualną dorosłych:
  • - leczenie depresji,
  • - interwencje w sytuacjach kryzysowych,
  • - zaburzenia nerwicowe i osobowości,
  • - trudności w związkach, kontaktach zawodowych i innych relacjach z ludźmi.
 • Terapię małżeństw i par:
  • - wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
  • - zagrożeniu rozpadem związku,
  • - praca nad rozwodem,
  • - pomoc w odbudowie więzi i rekonstrukcji związku.
 • Terapia systemowa rodzin i dzieci.
 • Ponadto:
  • - praca nad rozwojem osobistym.

 

Konsultacja psychologiczna
Bywa tak, że nasze umiejętności i wiedza, którą posiadamy nie wystarczają, aby rozwiązać trudności, jakie napotykamy na drodze naszego życia. Stres, przemęczenie, codzienne obowiązki i kłopoty, nieporozumienia w relacji małżeńskiej, problemy wychowawcze lub wypalenie zawodowe powodują niepokój, apatię, przygnębienie i powolne wycofanie się z życia rodzinnego lub społecznego. Przyczyną są najczęściej błędne wzorce komunikowania się i schematy, które utrwalone przez lata stają się już nierozpoznawalne. Rozmowa z psychologiem może ujawnić przyczynę problemów.

 

Do kogo adresowana
Do osób poszukujących szybkiej i skonkretyzowanej porady w podniesieniu jakości życia i rozwiązywaniu problemów:

 • życiowych,
 • zawodowych
 • rodzinnych,
 • partnerskich,
 • wychowawczych.


Jak to działa
Konsultacje psychologiczne, porady to forma pomocy polegająca na omówieniu problemu. Poradnictwo psychologiczne użyteczne jest w kryzysach i zmianach rozwojowych lub nagromadzeniu się wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie jednego lub kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie wspólnie sposobów najlepszego dla pacjenta jego rozwiązania. Cykliczność tych spotkań daje możliwość pracy nad różnego rodzaju trudnościami doświadczanymi w codziennym życiu. Może też nastąpić przekierowanie do specjalistów.

Czas trwania: w zależności od potrzeb


Badanie osobowości dorosłych
Badanie osobowości obejmuje wywiad psychologiczny oraz analizę osobowości (temperamentu lub sposobu kontroli emocji lub radzenia sobie w sytuacjach stresowych). Celem badania osobowości może być lepsze poznanie i głębsze rozumienie siebie. W trakcie pierwsze spotkania odbywa się wywiad, a po nim klient wypełnia test lub testy (ich ilość i rodzaj zależą od celu i zakresu badania). Na kolejnym spotkaniu klientowi przekazane zostają wyniki testów oraz omówiona ich interpretacja. Na życzenie klienta wyniki badania przekazane mogą być w formie pisemnego raportu. W przypadku indywidualnej potrzeby istnieję możliwość cyklicznej pracy nad ujawnionymi trudnościami.

Czas trwania: w zależności od potrzeb


Badanie intelektu dorosłych
Badanie intelektu skierowane jest do osób, które szukają odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie naszego funkcjonowania intelektualnego radzą sobie lepiej a w jakim gorzej. Cele diagnozy m.in.:

 • skierowanie przez neurologa, psychiatrę lub innego specjalistę jako badanie w procesie diagnostycznym,
 • określenie zasobów i ubytków dla celów dalszego leczenia i rehabilitacji osób, które na skutek choroby lub urazu mózgu mają zaburzenia mowy o typie afazji, pamięci, orientacji, myślenia itd.
 • lepsze zrozumienie siebie, przyczyn swoich problemów osób dorosłych i młodzieży, które doświadczają problemów w swoim codziennym funkcjonowaniu pod względem funkcji poznawczych /pamięć mowa, koncentracja uwagi, sprawność uczenia się nowych informacji / jak i nastrojowym i emocjonalnym.

Badanie obejmuje na pierwszym spotkaniu wywiad psychologiczny, następnie wybór test inteligencji (w różnym szerszym lub węższym zakresie). Następne spotkanie obejmuje wykonanie stosownych testów. A na kolejnym klientowi przekazane zostają wyniki testów oraz omówiona ich interpretacja i na życzenie klienta pisemny raport.

Czas trwania: 3 sesje

 

Konsultacje psychologiczne:

 • mgr Anna Gębczak
  • czwartek (17:00 - 19:00)
   • mgr Anna Potyrała
    • środa (15:30 - 17:30)

Szczegółowe informacje odnośnie wizyt otrzymają Państwo w recepcji placówki pod numerem telefonu 77 423 26 60
Zapraszamy!

 

Nasi partnerzy: