Szczepienia

Szczepienia Opole

Wykonujemy szeroki zakres zalecanych szczepień ochronnych dla dorosłych.

 

Ofertę kierujemy do osób będących w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na poszczególne choroby, wybierającym się w podróże zagraniczne, a także przed planowanymi zabiegami operacyjnymi.

 

Każde szczepienie poprzedzone jest konsultacją lekarską, podczas której lekarz internista wyklucza przeciwskazania do wykonania tego zabiegu.

Szczepimy przeciwko:

BŁONICA

Błonica

Jest to ciężka choroba zakaźna wywołana przez bakterie zwane maczugowcami błonicy (Corynebacterium diphtheriae).

 

Jak dochodzi do zakażenia?

Błonica rozprzestrzenia się głównie drogą kropelkową lub poprzez bezpośredni kontakt z wydzielinami osoby chorej lub nosiciela, rzadziej poprzez kontakt z zakażonymi zwierzętami. Okres wylęgania choroby wynosi od 1 do 7 dni, zwykle 2-5 dni.

 

Objawy choroby:

Pierwsza faza choroby ma charakter grypopodobny, który objawia się bólem gardła, bólem głowy, gorączką powyżej 38°C, dreszczami, chrypą i kaszlem. W dalszym stadium choroby na błonach śluzowych dróg oddechowych powstaje martwica tkanek oraz powiększają się szyjne węzły chłonne, co prowadzi do zwężenia światła gardła i krtani, a w konsekwencji do trudności w oddychaniu i przełykaniu. Rozprzestrzeniające się w organizmie toksyny bakterii mogą prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, a także zburzeń w funkcjonowaniu wielu narządów m.in. zapalenia mięśnia sercowego, uszkodzenia wątroby i nerek.

 

Kto powinien się zaszczepić?

   • obowiązkowo dzieci i młodzież do 19 roku życia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych,
   • osoby dorosłe powyżej 19 roku życia (szczepione w schemacie podstawowym) powinny co 10 lat przyjmować dawki przypominające szczepionki,
   • osoby dorosłe, które nie mają udokumentowanych szczepień lub nie były szczepione w przeszłości,
   • osoby planujące podróże w rejony o dużej endemiczności zachorowań na błonicę (Afryka, Azja, Ameryka Południowa, Południowy Pacyfik, Bliski Wschód, Europa Wschodnia, Haiti, Republika Dominikany).

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko błonicy?

Błonica jest niebezpieczną chorobą, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą jej zapobiegania.

Strzykawak szczepienieADACEL POLIO

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec,
   • krztusiec,
   • polio

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.
   • Dawka przypominająca co 10 lat.

Strzykawak szczepienieBOOSTRIX

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec,
   • krztusiec.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.

Strzykawak szczepienieBOOSTRIX POLIO

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec,
   • krztusiec,
   • polio.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.

Strzykawak szczepienieCLODIVAC

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 4 do 6 tygodni po pierwszym szczepieniu,
   • III dawka – 6 do 12 miesięcy po drugim szczepieniu,
   • osoby dorosłe powyżej 19 roku życia *szczepione w schemacie podstawowym, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych) zaleca się przyjmowanie co 10 lat dawkę przypominającą.

Strzykawak szczepienieDULTAVAX

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec,
   • polio.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.

CHOLERA

Cholera

Ostra choroba zakaźna przewodu pokarmowego wywołana przez enterotoksyną wytwarzaną przez przecinkowce cholery.

 

Jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia dochodzi przez wodę oraz pokarm skażone ludzkimi odchodami

Objawy:

   • wodnista biegunka,
   • wymioty bez gorączki i bólu brzucha,
   • odwodnienie,
   • kwasica metaboliczna.

Strzykawak szczepienieVAXCHORA

 

Przeciw:

   • cholera.

 

Schemat szczepienia (w formie zawiesiny do picia):

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 16 tygodni po pierwszej dawce.

DUR BRZUSZNY (TYFUS)

Dur brzuszny
Jest to ostra choroba zakaźna wywołana przez bakterie – pałeczki duru brzusznego (Salmonella typhi).

 

Jak dochodzi do zakażenia?
Dur brzuszny nazywany jest inaczej „chorobą brudnych rąk”. Do zakażenia może dojść poprzez brak przestrzegania zasad higieny, wodę oraz żywność skażoną wydalinami innych ludzi oraz bezpośredni kontakt z nosicielami. Okres wylęgania choroby wynosi od 1 do 3 tygodni, zwykle 10-14 dni.

 

Objawy choroby:
Ogólne osłabienie, gorączka, bóle głowy, zaparcia, wzdęcia, biegunka. W dalszej fazie choroby może nastąpić apatia, zwolnienie tętna, powiększenie wątroby i śledziony, kaszel, wysypka, a także może dojść do szeregu powikłań, takich jak: uszkodzenie wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego, uszkodzenie mięśnia sercowego, zapalenie płuc, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie stawów i kości, zapalenie dróg moczowych, a także zapalenie opon mózgowych i mózgu.

 

Kto powinien się zaszczepić?

   • pracownicy służb komunalnych (wodociągów, kanalizacji i oczyszczali ścieków),
   • osoby planujące podróże do krajów o dużej endemiczności zachorowań na dur brzuszny (Azji Południowej i Wschodniej, Afryce oraz Ameryce Środkowej i Południowej),
   • osoby znajdujące się w rejonach klęsk żywiołowych, w trakcie których dostęp do czystej wody jest utrudniony.

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko durowi brzusznemu?
Szczepienia przeciwko durowi brzusznemu są najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie. Szczepienie zapewnia ochronę na okres 3 lat.

Strzykawak szczepienieTYPHIM VI

 

Przeciw:

   • dur brzuszny (tyfus).

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.

GRYPA

Grypa
Jest to ostra, wirusowa choroba zakaźna, wywołana przez wirusy grypy.

 

Jak dochodzi do zakażenia?
Zakażanie przenosi się drogą kropelkową (podczas kichania, kaszlu, rozmowy) lub przez kontakt ze skażoną powierzchnią.

 

Objawy choroby:
Ból gardła, kaszel, katar, dreszcze, gorączka powyżej 38°C, bóle mięśniowo-stawowe, bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, brak łaknienia, nudności, wymioty.

 

W trakcie trwania choroby może dojść do poważnych powikłań pogrypowych m.in. zapalenia płuc i oskrzeli, zapalenia ucha środkowego, zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia, zaostrzenia istniejących chorób przewlekłych oraz poważnych powikłań neurologicznych.

 

Okres wylęgania choroby wynosi od 1 do 4 dni. O ile nie dojdzie do powikłań, choroba trwa około 7 dni. Złe samopoczucie może utrzymywać się przez 2 tygodnie.

 

Kto powinien się zaszczepić?

   • osoby po 55 roku życia,
   • osoby z obniżoną odpornością,
   • osoby przewlekle chore,
   • kobiety w ciąży lub planujące ciążę,
   • osoby mające bliski kontakt rodzinny lub zawodowy z dziećmi w wieku do 6 m-ca życia, osobami w podeszłym wieku i przewlekle chorymi,
   • pracownicy służby zdrowia, szkół, transportu, handlu oraz funkcjonariusze publiczni (policja, wojsko, straż pożarna, straż graniczna).

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko grypie?
Szczepienia przeciwko grypie są najtańszą i najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie. Chronią przed powikłaniami pogrypowymi, których konsekwencją mogą być poważne choroby, a nawet zgon.

 

Szczepienia przeciwko grypie zaleca się przyjmować raz w roku w sezonie jesienno-zimowym.

Strzykawak szczepienieVAXIGRIP TETRA

 

Przeciw:

   • grypa.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie od października do lutego każdego roku.

JAPOŃSKIE ZAPALENIE MÓZGU

Japońskie zapalenie mózgu

Groźna choroba wirusowa przenoszona przez komary. Naturalnym rezerwuarem wirusa są ptaki wodne i trzoda chlewna. Stosunkowo rzadko dochodzi do zakażenia, jednak w przypadku jego wystąpienia przebieg choroby może być dramatyczny.

 

Kto się powinien szczepić ?

Osoby podróżujące , przejeżdżające lub mieszkające na obszarach endemicznych.

 

Objawy

Większość przypadków tej choroby przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo lub z objawami przypominającymi grypę. W ciężkich przebiegach choroba charakteryzuje się objawami ze strony układu nerwowego:

   • zapalenie opon mózgowych,
   • zapalenie mózgu,
   • dodatnie objawy oponowe,
   • zaburzenia świadomości
   • niedowłady.

Powikłaniami po przechorowaniu są: osłabienie siły mięśniowej, parkinsonizm, ataksja oraz zaburzenia psychiczne. W 30% przypadków chorych z ciężkim przebiegiem dochodzi do zgonu.

 

Dlaczego warto się zaszczepić?

Szczepienie przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu jest jedyną dotychczas znaną metodą zapobiegania wystąpienia zakażenia oraz groźnych powikłań.

Strzykawak szczepienieIXIARO

 

Przeciw:

   • japońskie zapalenie mózgu.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 28 dni po pierwszej dawce.

KRZTUSIEC

Krztusiec

Jest to choroba zakaźna, wysoce zaraźliwa wywoływana przez bakterię Bordetella pertussis.

 

Jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas kaszlu i kichania oraz w mniejszym stopniu poprzez bezpośredni kontakt. Okres wylęgania choroby wynosi od 7-14dni, a w niektórych przypadkach nawet do 21.

 

Objawy choroby:

Krztusiec zwykle powoduje objawy przeziębienia utrzymujące się od jednego do dwóch tygodni, po których następuje silny kaszel utrzymujący się do trzech miesięcy Nasilenie objawów krztuśca zależy od wieku pacjenta i statusu szczepień. Choroba początkowo przypomina przeziębienie z suchym kaszlem, katarem i łagodną gorączką. Potem występują najbardziej typowe objawy krztuśca: silny, napadowy, przewlekły kaszel, któremu zwykle towarzyszy duszność, stridor (tzw.świszczący oddech) lub wymioty.

 

Dlaczego warto się zaszczepić

Krztusiec jest chorobą stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie.

Strzykawak szczepienieADACEL POLIO

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec,
   • krztusiec,
   • polio

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.
   • Dawka przypominająca co 10 lat.

Strzykawak szczepienieBOOSTRIX

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec,
   • krztusiec.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.

Strzykawak szczepienieBOOSTRIX POLIO

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec,
   • krztusiec,
   • polio.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.

MENINGOKOKI TYPU C

Meningokoki

Dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis, które wywołują groźne zakażenia, takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsę (posocznicę), określane jako inwazyjna choroba meningokokowa.

 

Jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia może dojść na skutek kontaktu z osobą chorą lub bezobjawowym nosicielem. Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową (podczas kaszlu lub kichania), poprzez kontakt bezpośredni – w trakcie pocałunku lub kontakt pośredni – poprzez używanie wspólnych sztućców i naczyń. Okres wylęgania choroby wynosi od 2 do 10 dni, zwykle 3-4 dni.

 

Objawy choroby:

Przebieg choroby jest gwałtowny. W pierwszej fazie zwykle występują objawy grypopodobne: ogólne osłabienie, gorączka, bóle mięśniowo–stawowe. W trakcie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych występują tzw. objawy oponowe: bóle głowy, światłowstręt, nudności, wymioty, sztywność karku, senność. W przypadku sepsy meningokokowej często występującym, charakterystycznym objawem jest wysypka wybroczynowa, która pojawia się na skórze całego ciała.

 

Kto powinien się zaszczepić?

   • osoby z obniżoną odpornością,
   • osoby będące w bliskim kontakcie z osobą chorą lub materiałem zakaźnym (pracownicy służby zdrowia),
   • osoby przebywające w zbiorowiskach (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, koszary),
   • żołnierze biorący udział w misjach międzynarodowych,
   • osoby planujące podróże do krajów o dużej endemiczności zachorowań na meningokoki (np. Arabii Saudyjskiej),
   • osoby przebywające w regionach zagrożonych epidemią.

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko meningokokom?

Inwazyjna choroba meningokokowa stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie.

Strzykawak szczepienieNEISVAC C

 

Przeciw:

   • meningokoki typu C.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.

MENINGOKOKI TYPU A, C, W-135, Y

Meningokoki

Dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis, które wywołują groźne zakażenia, takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsę (posocznicę), określane jako inwazyjna choroba meningokokowa.

 

Jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia może dojść na skutek kontaktu z osobą chorą lub bezobjawowym nosicielem. Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową (podczas kaszlu lub kichania), poprzez kontakt bezpośredni – w trakcie pocałunku lub kontakt pośredni – poprzez używanie wspólnych sztućców i naczyń. Okres wylęgania choroby wynosi od 2 do 10 dni, zwykle 3-4 dni.

 

Objawy choroby:

Przebieg choroby jest gwałtowny. W pierwszej fazie zwykle występują objawy grypopodobne: ogólne osłabienie, gorączka, bóle mięśniowo–stawowe. W trakcie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych występują tzw. objawy oponowe: bóle głowy, światłowstręt, nudności, wymioty, sztywność karku, senność. W przypadku sepsy meningokokowej często występującym, charakterystycznym objawem jest wysypka wybroczynowa, która pojawia się na skórze całego ciała.

 

Kto powinien się zaszczepić?

   • osoby z obniżoną odpornością,
   • osoby będące w bliskim kontakcie z osobą chorą lub materiałem zakaźnym (pracownicy służby zdrowia),
   • osoby przebywające w zbiorowiskach (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, akademiki, koszary),
   • żołnierze biorący udział w misjach międzynarodowych,
   • osoby planujące podróże do krajów o dużej endemiczności zachorowań na meningokoki (np. Arabii Saudyjskiej),
   • osoby przebywające w regionach zagrożonych epidemią.

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko meningokokom?

Inwazyjna choroba meningokokowa stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie.

Strzykawak szczepienieNIMENRIX

 

Przeciw:

   • meningokoki typu A, C, W-135 i Y.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.

ODKLESZCZOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH

Kleszczowe zapalenie mózgu

Jest to choroba ośrodkowego układu nerwowego, przenoszona przez kleszcze, wywołana przez wirus RNA z grupy Flaviviridae. Ze względu na aktywność pasożyta w miesiącach kwiecień-październik odkleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest chorobą sezonową.

 

Jak dochodzi do zakażenia?

   • poprzez ukąszenie zakażonego kleszcza,
   • poprzez spożycie niepasteryzowanego mleka zakażonego zwierzęcia,
   • lub rzadziej, poprzez transfuzję krwi lub przeszczep narządu od osoby w fazie wiremii.

 

Objawy choroby:

Kleszczowe zapalenie mózgu ma dwufazowy przebieg i może trwać od 1 do 9 dni. Pierwsza faza zakażenia w większości przypadków (90%) przebiega bezobjawowo lub może mieć charakter grypopodobny: podwyższona temperatura ok. 38°C, ogólne rozbicie, bóle głowy, stawów, mięśni, katar, mogą pojawić się również nudności i wymioty. Jeżeli nie dojdzie do zajęcia układu nerwowego pacjent powraca do zdrowia, natomiast w przypadku przedostania się wirusa do układu nerwowego następuje druga faza choroby, która w konsekwencji może prowadzić do zapalenia rdzenia kręgowego, zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, których skutkiem mogą być: trwałe niedowłady i objawy neurologiczne, uszkodzenie poszczególnych nerwów, uszkodzenie słuchu, zaburzenia psychiczne (nerwica, depresja), zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, nadmierna drażliwość, ograniczona wydolność fizyczna.

 

Kto powinien się zaszczepić?

   • pracownicy leśni,
   • turyści,
   • wojskowi przebywający na poligonach,
   • osoby podróżujące do obszarów o wysokiej endemiczności zachorowań na KZM.

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko KZM?

Szczepienia przeciwko KZM są najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie, której skutkiem mogą być poważne ubytki neurologiczne, wymagające długotrwałego leczenia i rehabilitacji.

Strzykawak szczepienieFSME-IMMUN

 

Przeciw:

   • odkleszczowe zapalenie opon mózgowych.

 

Podstawowy schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 1 do 3 miesięcy po pierwszym szczepieniu,
   • III dawka – 5 do 12 miesięcy po drugiej dawce,
   • Dawka przypominająca:
    • poniżej 60 roku życia – 3 lata od ostatniego szczepienia, a kolejne dawki przypominające co 5 lat od ostatniej dawki przypominającej,
    • powyżej 60 roku życia – co 3 lata od ostatniego szczepienia.

 

Przyspieszony schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 14 dni po pierwszym szczepieniu,
   • III dawka – 5 do 12 miesięcy po drugiej dawce.

ODRA

Odra

Jest to ostra choroba zakaźna. Wirus odry w szybki sposób potrafi rozprzestrzeniać się wśród nieuodpornionych osób w różnym wieku, powodując epidemie.

 

Jak dochodzi do zakażenia?

Choroba przenosi się drogą kropelkową (podczas kichania, kaszlu, rozmowy), poprzez kontakt z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej chorej osoby, a także skażoną powierzchnią. Wirus odry przedostaje się do organizmu poprzez usta, nos oraz spojówki, następnie namnaża się w błonach śluzowych i przedostaje do organów. Okres wylęgania wynosi zwykle od 10 do 12 dni.

 

Objawy choroby:

W pierwszej fazie choroby występuje ogólne osłabienie, gorączka, ostry ból gardła, katar, suchy kaszel, zapalenie spojówek. W drugiej fazie choroby (10-12 dni od momentu zakażenia) pojawia się wysoka gorączka oraz białe wykwity w jamie ustnej, otoczone czerwoną linią (plamki Koplika), a następnie za uszami czerwona wysypka, obejmująca całe ciało. U 30% chorych występują powikłania w przebiegu odry. Zalicza się do nich biegunkę i silne odwodnienie, zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego prowadzące do utraty słuchu, zaburzenia widzenia prowadzące do ślepoty, zapalenie mózgu oraz podostre stwardniające zapalenie mózgu. W przebiegu choroby jedna na1000 osób umiera.

 

Kto powinien się zaszczepić przeciwko odrze?

   • obowiązkowo dzieci i młodzież do 19 roku życia, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych,
   • osoby dorosłe, które nie mają udokumentowanych szczepień lub nie były szczepione w przeszłości,
   • młode kobiety, przed planowanym zajściem w ciążę, które nie były szczepione w dzieciństwie,
   • osoby, które w przeszłości były zaszczepione tylko jedną dawką szczepionki.

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko odrze?

Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie, której przyczyną mogą być poważne powikłania prowadzące do utraty zdrowia, a nawet życia. Skuteczność szczepienia po podaniu dwóch zalecanych dawek wzrasta do niemal 100%.

Strzykawak szczepienieMMR

 

Przeciw:

   • odra,
   • różyczka,
   • świnka.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 4 tygodnie po pierwszej dawce.

PNEUMOKOKI

Pneumokoki

Dwoinka zapalenia płuc, to bakterie z gatunku Streptococcus pneumoniae, które wywołują groźne zakażenia, takie jak zapalnie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

 

Jak dochodzi do zakażenia?

Choroba rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Za szczyt zachorowań w Polsce uważa się sezon jesienno-zimowy.

 

Objawy

   • ogólne osłabienie,
   • gorączka powyżej 38 °C,
   • dreszcze,
   • wzmożona potliwość,
   • duszność,
   • kaszel,
   • bóle głowy,
   • bóle mięśni i stawów.

 

Kto powinien się zaszczepić?

   • osoby powyżej 65r.ż obciążone chorobowo,
   • osoby z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności,
   • osoby będące w bliskim kontakcie z osobą chorą lub materiałem zakaźnym.

 

Dlaczego się szczepić?

Szczepienie w znacznym stopniu chroni przed zakażenie oraz w przypadku zachorowania łagodzi przebieg choroby.

Strzykawak szczepieniePREVENAR

 

Przeciw:

   • pneumokoki.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.

POLIO (CHOROBA HEINEGO-MEDINA)

Polio (choroba Heinego-Medina)

Jest to ostra choroba zakaźna o ostrym przebiegu, którą wywołują trzy typy poliowirusów należące do rodziny enetrowirusów

 

Jak dochodzi do zakażenia?

Zakażenie szerzy się droga pokarmową, kropelkową a także przez bezpośredni kontakt z chorym oraz skażonymi przedmiotami. Okres inkubacji wynosi 7-14 dni.

 

Objawy choroby:

Ze względu na typ zakażenia wyróżniamy chorobę skąpo objawową, polio poronne przebiegające z lekką, nieswoistą gorączką oraz postać porażenna z zajęciem mięśni, występująca głównie u starszych dzieci oraz dorosłych- cechująca się bólami mięśni, przeczulicą niekontrolowanymi skurczami mięśni oraz parastezjami

 

Dlaczego warto się zaszczepić?

Szczepienie zapewni nam ochronę przed ciężkim przebiegiem choroby oraz jej przykrymi konsekwencjami.

Strzykawak szczepienieADACEL POLIO

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec,
   • krztusiec,
   • polio

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.
   • Dawka przypominająca co 10 lat.

Strzykawak szczepienieBOOSTRIX POLIO

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec,
   • krztusiec,
   • polio.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.

Strzykawak szczepienieDULTAVAX

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec,
   • polio.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.

PÓŁPASIEC

Półpasiec

To reaktywacja uśpionego, przewlekłego zakażenia wirusem ospy wietrznej i/lub półpaśca. Do zakażenia dochodzi wiele lat po przechorowaniu ospy wietrznej zazwyczaj w sytuacji osłabienia odporności.

 

Kto powinien się zaszczepić?

   • osoby po 50 r.ż,
   • osoby powyżej 18 r.ż z obniżoną odpornością.

 

Objawy

   • pęcherzykowa wysypka,
   • dotkliwy ból zmian skórnych o piekącym, kłującym a także pulsującym charakterze,
   • wysypka zlokalizowana najczęściej na tułowiu po jednej stronie ciała,
   • wykwity skórne mogą pozostawiać blizny.

Strzykawak szczepienieSHINGRIX

 

Przeciw:

   • półpasiec.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 2 miesiące po pierwszej dawce.

RÓŻYCZKA

Różyczka

Jest to choroba zakaźna, którą wywołuje wirus różyczki.

 

Jak dochodzi do zakażenia?

Źródłem zakażenia może być wyłącznie człowiek chory na różyczkę. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową (podczas kichania, kaszlu, rozmowy), a także poprzez łożysko w przypadku zakażeń wrodzonych. Okres wylęgania choroby wynosi od 14 do 21 dni.

 

Objawy choroby:

Objawy choroby mogą mieć charakter grypopodobny (gorączka, ból gardła, kaszel, katar), podczas choroby charakterystyczne jest również powiększenie węzłów chłonnych za uszami i nabpotylicy oraz wysypka utrzymująca się do 3 dni zajmująca powierzchnię całego ciała. Wirus różyczki może prowadzić do powikłań, takich jak zapalenie spojówek, bóle mięśniowo-stawowe, rzadziej małopłytkowość i zapalenie mózgu. Zakażenie wirusem różyczki w trakcie trwania pierwszego trymestru ciąży może prowadzić do poronienia lub ciężkiego uszkodzenia płodu.

 

Kto powinien się zaszczepić przeciwko różyczce?

   • obowiązkowo dzieci i młodzież do 19 roku życia, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych,
   • osoby dorosłe, które nie mają udokumentowanych szczepień lub nie były szczepione w przeszłości,
   • młode kobiety, przed planowanym zajściem w ciążę, które nie były szczepione w dzieciństwie,
   • osoby, które w przeszłości były zaszczepione tylko jedną dawką szczepionki.

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko różyczce?

Szczepienia przeciwko różyczce są jedynym najskuteczniejszym sposobem wyeliminowania zachorowań, a jednocześnie ochrony ciężarnych przed ciężkimi uszkodzeniami płodu, jakie wywołuje wirus.

Strzykawak szczepienieMMR

 

Przeciw:

   • odra,
   • różyczka,
   • świnka.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 4 tygodnie po pierwszej dawce.

ŚWINKA

Świnka

Jest to ostra choroba zakaźna, którą wywołuje wirus świnki.

 

Jak dochodzi do zakażenia?

Choroba przenosi się drogą kropelkową (podczas kichania, kaszlu, rozmowy), poprzez kontakt z wydzieliną z gardła chorej osoby, a także skażoną powierzchnią. Okres wylęgania choroby wynosi od 14 do 24 dni, zwykle 17-18 dni.

 

Objawy choroby:

Do najczęstszych objawów świnki zalicza się gorączkę, osłabienie, bolesność i obrzęk jednej lub obu ślinianek przyusznych, trudności w żuciu i połykaniu, utratę łaknienia, poczucie suchości w jamie ustnej. W wyniku choroby może dojść do poważnych powikłań – zapalenia jąder, które może prowadzić do bezpłodności, zapalenia opon mózgowo–rdzeniowych, zapalenia trzustki oraz rzadziej zapalenia mięśnia sercowego, stawów oraz nerwu słuchowego. Wirus może prowadzić również do poronienia u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.

 

Kto powinien się zaszczepić przeciwko śwince?

   • obowiązkowo dzieci i młodzież do 19 roku życia, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych,
   • osoby dorosłe, które nie mają udokumentowanych szczepień lub nie były szczepione w przeszłości,
   • młode kobiety, przed planowanym zajściem w ciążę, które nie były szczepione w dzieciństwie,
   • osoby, które w przeszłości były zaszczepione tylko jedną dawką szczepionki.

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko śwince?

Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie, której przyczyną mogą być poważne powikłania, często wymagające hospitalizacji.

Strzykawak szczepienieMMR

 

Przeciw:

   • odra,
   • różyczka,
   • świnka.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 4 tygodnie po pierwszej dawce.

TĘŻEC

Tężec

Jest to ostra choroba zakaźna układu nerwowego, wywołana przez laseczki tężca (Clostridium tetani).

 

Jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia dochodzi poprzez zanieczyszczenie rany brudem, ziemią, kurzem lub odchodami zwierząt, w których występują laseczki tężca. Chorobą nie można się zarazić bezpośrednio od drugiego człowieka lub zwierzęcia. Okres wylęgania choroby wynosi od 3 dni do 3 tygodni, zwykle 8 dni.

 

Objawy choroby:

W początkowej fazie choroby pojawia się poczucie ogólnego osłabienia, bóle głowy, bezsenność, zaczerwienienie twarzy, pocenie, zdenerwowanie. W dalszym stadium choroby pojawiają się skurcze mięśni powodujące szczękościsk, porażenie mimicznych mięśni twarzy, a także zaburzenia ciśnienia tętniczego krwi.

 

Kto powinien się zaszczepić?

   • obowiązkowo dzieci i młodzież do 19 roku życia, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych,
   • osoby dorosłe powyżej 19 roku życia (szczepione w schemacie podstawowym) powinny co 10 lat przyjmować dawki przypominające szczepionki,
   • ponieważ zarodniki tężca występują powszechnie w przyrodzie, każde zranienie niesie duże ryzyko zakażenia. Osoby dorosłe, które nie mają udokumentowanych szczepień lub nie były szczepione w przeszłości powinny poddać się temu zabiegowi.

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko tężcowi?

Tężec jest chorobą stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie.

Strzykawak szczepienieADACEL POLIO

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec,
   • krztusiec,
   • polio

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.
   • Dawka przypominająca co 10 lat.

Strzykawak szczepienieBOOSTRIX

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec,
   • krztusiec.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.

Strzykawak szczepienieBOOSTRIX POLIO

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec,
   • krztusiec,
   • polio.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.

Strzykawak szczepienieCLODIVAC

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 4 do 6 tygodni po pierwszym szczepieniu,
   • III dawka – 6 do 12 miesięcy po drugim szczepieniu,
   • osoby dorosłe powyżej 19 roku życia *szczepione w schemacie podstawowym, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych) zaleca się przyjmowanie co 10 lat dawkę przypominającą.

Strzykawak szczepienieDULTAVAX

 

Przeciw:

   • błonica,
   • tężec,
   • polio.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie.

Strzykawak szczepienieTETANA

 

Przeciw:

   • tężec.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 4 do 6 tygodni po pierwszym szczepieniu,
   • III dawka – 6 do 12 miesięcy po drugim szczepieniu,
   • osoby dorosłe powyżej 19 roku życia (szczepione w schemacie podstawowym zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych) zaleca się przyjmowanie co 10 lat dawek przypominających.

Strzykawak szczepienieTYT

 

Przeciw:

   • tężec.

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 1 miesiąc po pierwszej dawce,
   • III dawka – 12 miesięcy po pierwszej dawce,
   • dawka przypominająca co 3 do 5 lat.

WIRUS BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV)

HPV – ludzki wirus brodawczaka

Wirus odpowiedzialny za powstawanie różnych zmian na skórze oraz błonach śluzowych oraz będący głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy.

 

Jak dochodzi do zakażenia?

Zakażenie odbywa się wskutek kontaktów seksualnych, poprzez bezpośredni kontakt ze zmianami skórnymi lub zmianami błon śluzowych.

 

Objawy

   • zakażenie często przebiega bezobjawowo,
   • niebolesna brodawki na dłoniach i podeszwach stóp,
   • swędzące, zlewające się guzki sprawiające dyskomfort przy chodzeniu,
   • kłykciny kończyste zlokalizowane na zewnętrznych okolicach narządów płciowych,
   • zmiany kalafiorowate błon śluzowych jamy ustnej.

 

Dlaczego warto się szczepić?

Szczepienie zmniejsza ryzyko infekcji wirusem oraz zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory tj. rak szyjki macicy, sromu i pochwy, rak odbytnicy czy raka przestrzeni ustno-gardłowej oraz prącia.

 

Kto powinien się zaszczepić?

   • dzieci powyżej 9 roku życia,
   • dorośli zarówno kobiety jak i mężczyźni profilaktycznie,
   • młodzi porośli przez rozpoczęciem współżycia.

Strzykawak szczepienieGARDASIL (9-walentna)

 

Przeciw:

   • wirus brodawczaka ludzkiego (HPV).

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 1 do 2 miesięcy po pierwszej dawce,
   • III dawka – 4 do 6 miesięcy po pierwszej dawce.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A (WZW A)

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A)

Jest to ostra choroba zakaźna wywołana przez wirus HAV (Hepatitis A Virus), choroba jest potocznie nazywana „żółtaczką pokarmową” lub „chorobą brudnych rąk”.

 

Jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażania może dojść podczas bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną, spożycia zakażonej żywności oraz wody (również kostek lodu), umycia rąk w zakażonej wodzie oraz drogą kontaktów seksualnych. Okres wylęgania wynosi od 15 do 50 dni, zwykle 30 dni.

 

Objawy choroby:

Objawy grypopodobne, dolegliwości ze strony układu pokarmowego: nudności, odbijanie, zgaga, wzdęcia, ciemny mocz oraz żółtaczka (zażółcenie skóry, błon śluzowych i białek oczu), mogą wystąpić również ostre stany zapalne i uszkodzenia miąższu wątroby.

 

Kto powinien się zaszczepić?

   • pracownicy służby zdrowia, żłobków, przedszkoli, wojska,
   • osoby planujące podróże do krajów o wysokiej endemiczności zachorowań na WZW A (Bułgarii, Egiptu, Tunezji, krajów basenu Morza Śródziemnego i Afryki, krajów Europy Wschodniej i Rosji),
   • osoby zatrudnione przy produkcji oraz dystrybucji żywności, obsłudze urządzeń kanalizacyjnych, a także mające kontakt z zanieczyszczeniami i odpadami komunalnymi,
   • pacjenci z przewlekłymi chorobami wątroby zwłaszcza zakażone wirusem WZW B i WZW C,
   • osoby z otoczenia chorych na WZW A,
   • osoby uzależnione od narkotyków oraz będące nosicielami HIV.

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko WZW A?

Szczepienia przeciwko WZW A są najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie. Skuteczność szczepienia przeciw WZW A, po podaniu pierwszej dawki szczepionki wynosi 95%, a po podaniu dwóch zalecanych dawek wzrasta do 98%.

Strzykawak szczepienieAVAXIM

 

Przeciw:

   • wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A).

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 6 do 12 miesięcy po pierwszej dawce.

Strzykawak szczepienieHAVRIX ADULT

 

Przeciw:

   • wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A).

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – zaleca się podanie 6 do 12 miesięcy po pierwszej dawce, ale może być również podana w dowolnym czasie do 5 roku od pierwszego szczepienia.

Strzykawak szczepienieTWINRIX ADULT

 

Przeciw:

   • wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A),
   • wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B).

 

Podstawowy schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 1 miesiąc po pierwszej dawce,
   • III dawka – 6 miesięcy po pierwszej dawce.

 

Przyspieszony schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 7 dni po pierwszym szczepieniu,
   • III dawka – 21 dni po pierwszym szczepieniu,
   • IV dawka (uzupełniająca) – 12 miesięcy po pierwszej dawce.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B (WZW B)

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B)

Jest to choroba zakaźna, którą wywołuje wirus HBV (Hepatitis B Virus).

 

Jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia może dojść poprzez kontakt z krwią zakażonej osoby, kontakt ze skaleczeniami na skórze lub błonach śluzowych oraz wydzielinami zakażonej osoby (śliną, śluzem i spermą), poprzez skażony niejałowy sprzęt medyczny (igły i narzędzia chirurgiczne), kontakty seksualne z zakażoną osobą, podczas porodu od zakażonej wcześniej matki.

 

Objawy choroby:

U 50% osób zakażonych wirusem HBV nie występują żadne objawy, a na uszkodzenie komórek wątroby mogą wskazywać podwyższone enzymy wątrobowe (transaminazy ALAT i ASPAT oraz GGTP). Objawami ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu B są: zażółcenie skóry i białek oczu, złe samopoczucie, brak apetytu, zaburzenia ze strony układu pokarmowego, ciemne zabarwienie moczu. Wirusowe zapalenie wątroby typu B może prowadzić do przewlekłego zapalenia wątroby, a w konsekwencji do marskości i raka wątroby. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów wynosi najczęściej 3-4 miesiące.

 

Kto powinien się zaszczepić?

   • każda nieuodporniona osoba,
   • osoby z grup ryzyka – narażeni na uszkodzenie ciągłości skóry – wcześniej nieobjęci szczepieniami obowiązkowymi według programu Szczepień Ochronnych: uczniowie i studenci uczelni medycznych, pracownicy służby zdrowia, osoby zakażone lub narażone na zakażenie wirusem C,
   • osoby cierpiące na choroby przewlekłe,
   • osoby starsze,
   • osoby przed planowanym zabiegiem operacyjnym,
   • osoby planujące podróże do krajów o wysokiej endemiczności zachorowań na WZW B.

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko WZW B?

Szczepienia przeciwko WZW B są najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie. Skuteczność standardowego szczepienia przeciw WZW B wynosi ponad 90% u zdrowych osób dorosłych. Po zastosowaniu pełnego cyklu szczepień, osoby zdrowe nie muszą sprawdzać poziomu przeciwciał, ani przyjmować dawek przypominających szczepienia ponieważ jego skuteczność jest długotrwała.

Strzykawak szczepienieENGERIX B

 

Przeciw:

   • wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B).

 

Podstawowy schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 1 miesiąc po pierwszej dawce,
   • III dawka – 6 miesięcy po pierwszej dawce.

 

Przyspieszony schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 7 dni po pierwszej dawce,
   • III dawka -21 dni po pierwszej dawce,
   • IV dawka (uzupełniająca) – 12 miesięcy po pierwszej dawce.

Strzykawak szczepienieEUVAX B

 

Przeciw:

   • wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B).

 

Podstawowy schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 1 miesiąc po pierwszej dawce,
   • III dawka – 6 miesięcy po pierwszej dawce.

 

Przyspieszony schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka -1 miesiąc po pierwszej dawce,
   • III dawka -2 miesiące po pierwszej dawce,
   • IV dawka (uzupełniająca) – 12 miesięcy po pierwszej dawce.

Strzykawak szczepienieTWINRIX ADULT

 

Przeciw:

   • wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A),
   • wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B).

 

Podstawowy schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 1 miesiąc po pierwszej dawce,
   • III dawka – 6 miesięcy po pierwszej dawce.

 

Przyspieszony schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 7 dni po pierwszym szczepieniu,
   • III dawka – 21 dni po pierwszym szczepieniu,
   • IV dawka (uzupełniająca) – 12 miesięcy po pierwszej dawce.

WŚCIEKLIZNA

Wścieklizna

Ciężka choroba wirusowa zwierząt przenoszona na człowieka. Jedna z najniebezpieczniejszych chorób zakaźnych, cechująca się 100% śmiertelnością. Dotychczas brak jest metod leczenia wścieklizny.

 

Kto powinien się zaszczepić?

   • szczepionka dla dorosłych i dzieci stosowana w przed i po ekspozycji na wirus wścieklizny,
   • osoby podróżujące za granicę na obszary endemiczne,
   • pracowników laboratoriów,
   •  każdy u którego wystąpił kontakt z wirusem wścieklizny lub jest podejrzenie kontaktu.

 

Objawy

Do głównych objawów zalicza się:

   • niedowład,
   • porażenie,
   • skurcze mięśni,
   • wodowstręt,
   • drgawki,
   • majaczenia,
   • śpiączki.

 

Dlaczego warto się zaszczepić

Szczepienie skutecznie chroni przed zachorowaniem zarówno przed kontaktem z chorym zwierzęciem jak i po ekspozycji. W przypadku zachorowania po rozwinięciu objawów chorobowych nie ma skutecznego leczenia.

Strzykawak szczepienieVERORAB

 

Przeciw:

   • wścieklizna.

 

Podstawowy schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie,
   • II dawka – 7 dni po pierwszej dawce,
   • III dawka – 28 dni po drugiej dawce,
   • pierwsza dawka przypominająca – rok od zakończenia szczepienia pierwotnego,
   • kolejne dawki przypominające – co 5 lat.

 

Schemat szczepienia po ekspozycji:

   • I dawka – niezwłocznie po ekspozycji,
   • II dawka – 3 dni po pierwszej dawce,
   • III dawka – 7 dni po drugiej dawce,
   • IV dawka – 14 dni po trzeciej dawce,
   • V dawka – 28 dni po czwartej dawce.

ŻÓŁTA GORĄCZKA (ŻÓŁTA FEBRA)

ŻÓŁTA GORĄCZKA
choroba wirusowa o ostrym przebiegu, występujące głównie w strefie tropikalnej. Flavivirus- czyli wirus żółtej gorączki przenoszony jest ze zwierząt i ludzi przez komary. Najbardziej narażone na zakażenie i ciężki przebieg choroby są osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby o obniżonej odporności.

 

Kto się powinien szczepić

   • osoby podróżujące , przejeżdżające lub mieszkające na obszarach endemicznych,
   • osoby narażone na kontakt z chorym lub potencjalnie zakaźnym materiałem.

 

OBJAWY
objawy zakażenia pojawiają się od 3-6 dni po ugryzieniu przez komara a ich rodzaj jest niespecyficzny.

Najczęstsze to:

   • objawy grypopodobne,
   •  wysoka temperatura,
   • żółtaczka,
   • zaburzenia krzepnięcia krwi,
   •  uszkodzenia nerek,
   • zaburzenia rytmu serca,
   • gorączka krwotoczna.

 

Dlaczego warto się zaszczepić?
Szczepienie przeciw żółtej gorączce pozwoli nam zminimalizować ryzyko zakażenia oraz ciężkiego przebiegu choroby, która w skrajnych przypadkach może zakończyć się zgonem.

Strzykawak szczepienieSTAMARIL

 

Przeciw:

   • żółta gorączka (żółta febra).

 

Schemat szczepienia:

   • I dawka – w dowolnym terminie – minimum 10 dni przed możliwym kontaktem z wirusem,
   • dawka przypominająca – co 10 lat.
Międzynarodowa Książeczka Szczepień

Międzynarodowa Książeczka Szczepień
(International Certificate of Vaccination or Prophylaxis)

Międzynarodowa Książeczka Szczepień (tzw. żółta książeczka) to jedyny oficjalny dokument, który potwierdza przebycie szczepienia przeciw żółtej gorączce (żółtej febrze). Można w niej odnotować również szczepienia zalecane przed podróżą do innych krajów.

 

Jeśli jesteś zainteresowany szczepieniami przed podróżą zagraniczną zapoznaj się z ofertą naszej poradni medycyny podróży.

Zadzwoń i umów wizytę 77 423 26 60

Facebook
Instagram