Opole, 23.11.2016 r.

 

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PAKIETÓW BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
Adam
Ewa
W Trosce o Twój Układ Pokarmowy
W Trosce o Twoje Serce
W Trosce o Twoją Tarczycę
Bądź w Formie
Skuteczna Dieta

 

1. Sprzedawcą Pakietów Badań Diagnostycznych, zwanych dalej „Pakietem” jest NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000129499, NIP 754-033-69-83, REGON 530532761, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 100.000,00 zł.

 

2. Pakiet można zakupić w placówce NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. w Opolu przy ul. Katowickiej 55.

 

3. Warunkiem skorzystania z usług w ramach Pakietu, jest okazanie numeru bonu, znajdującego się na zakupionym Pakiecie.

 

4. Z usług w ramach zakupionego Pakietu, może korzystać tylko jedna osoba uprawniona, która nie może zrzec się niewykorzystanych usług na rzecz osób trzecich.

 

5. Pakiet może być wykorzystany jednorazowo przez osobę uprawnioną, a usługi w ilości wskazanej w zakresie Pakietu.

 

6. Usługi w ramach Pakietu nie podlegają wymianie na gotówkę i/lub inne usługi.

 

7. W przypadku niewykorzystania wszystkich usług w ramach zakupionego Pakietu, jak również po upływie terminu ważności Pakietu, użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych z tytułu zakupionego Pakietu.

 

8. Usługi wchodzące w skład pakietu można zrealizować w terminie 3 m-cy od daty zakupu pakietu.

 

9. Warunkiem skorzystania z usług w ramach Pakietu jest uprzednie uzgodnienie terminu w placówce NZOZ Medrem-Poliklinika lub telefonicznie umówienie wizyty pod nr telefonu – 77 423 26 60, 77 454 81 60, 77 454 67 19.

 

10. Usługi medyczne w ramach Pakietu realizowane są bez skierowania.

 

11. Usługi w ramach Pakietu przeznaczone są dla osób powyżej 18 roku życia.

 

12. Rabaty związane z Pakietem nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi przez NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o.

 

13. Regulamin świadczenia usług w ramach Bonu przez NZOZ Medrem-Poliklinika Sp. z o.o. jest podany do publicznej wiadomości na stronie www.medrem.com.pl. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

Facebook
Instagram