KLAUZULA

DLA KLIENTÓW/PACJENTÓW

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ MEDREM-POLIKLINIKA SP. Z O.O., ul. Katowicka 55, 45-061 Opole (KRS: 0000129499, NIP: 7540336983, REGON: 530532761).

 

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: handel@medrem.com.pl.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
A – realizacji umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO,
B – wypełnienia obowiązku prawnego – przestrzeganie przepisów prawa art.6 ust.1 lit.c RODO (m.in. ustawy o rachunkowości),
C – rozpatrzenia reklamacji na podstawie przepisów prawa – art.6 ust.1 lit.c RODO oraz wyrażonej przez Państwa zgody – art.9 ust.2 lit.a RODO,
D – marketingowym na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej skrzynki e-mail, Poczcie Polskiej S.A., bankom, dostawcom programu do wystawiania dokumentów sprzedaży, kancelariom prawnym.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
dla celów A-C: przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa m.in. w ustawie o rachunkowości, podatkowe oraz reklamacji i dochodzenia roszczeń,
dla celu D: do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji umowy.

 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Facebook
Instagram