WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU

INFORMACYJNEGO W PROCESIE MONITORINGU

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ MEDREM-POLIKLINIKA SP. Z O.O., ul. Katowicka 55, 45-061 Opole (KRS: 0000129499, NIP: 7540336983, REGON: 530532761).

 

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: handel@medrem.com.pl.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań monitoringu wizyjnego – art.6 ust.1 lit.f RODO.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmom serwisującym system monitoringu.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 30 dni.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu.

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umowne.

 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

Facebook
Instagram