Alergeny – mleczne

Nazwa usługiCena w PLN
IgE sp. Alfa – laktoalbumina35,00 zł
IgE sp. Beta – laktoglobulina35,00 zł
IgE sp. Białko jaja kurzego35,00 zł
IgE sp. Jajko35,00 zł
IgE sp. Kazeina35,00 zł
IgE sp. Mleko krowie35,00 zł
IgE sp. Ser cheddar35,00 zł
IgE sp. Żółtko jaja kurzego35,00 zł