Cennik wszystkich badań laboratoryjnych

NazwaCena 
17 - hydroksykortykosteroidy80,00 zł
17 - ketosterydy80,00 zł
17 - OH progesteron45,00 zł
ACTH - Adrenokortykotropowy hormon (Kortykotropina)45,00 zł
Adrenalina100,00 zł
AFP Alfa-fetoproteina50,00 zł
Aktywność komórek NK500,00 zł
Aktywność reninowa osocza70,00 zł
ALA Kwas deltaaminolewulinowy w moczu35,00 zł
Albumina11,00 zł
Aldolaza55,00 zł
Aldosteron50,00 zł
Alfa-1-antytrypsyna85,00 zł
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid)35,00 zł
Alloprzeciwciała/ P/c. odpornościwe (odczyn Coombsa)38,00 zł
Amfetamina35,00 zł
AMH Anty-Mullerian Hormon (Marker spadku płodności)160,00 zł
Amylaza trzustkowa w surowicy10,00 zł
Amyloid A80,00 zł
ANA 1 - p/c p/jądrowe met. IF – test przesiewowy50,00 zł
ANA 2 - p/c p/jądrowe met. IF – oznaczenie miana99,00 zł
ANA 3 p/c p/jądrowe – ANA Profil 3110,00 zł
ANA screen - P/c p/jądrowe – test przesiewowy45,00 zł
Analiza genu MTHFR metodą PCR290,00 zł
Analiza mutacji genu CHEK2270,00 zł
Anaplasma phagocytophilum IgG165,00 zł
Anaplasma phagocytophilum IgM165,00 zł
Androstendion45,00 zł
anty-CCP - p/c p/cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi59,00 zł
Antygen Legionella pneumophila sg 160,00 zł
anty-HAV total - wzw typu A (Hepatitis A virus) (przeciwciała całkowite)55,00 zł
Antykoagulant tocznia LA95,00 zł
Antymon180,00 zł
anty-TG - p/c p/tyreoglobulinie45,00 zł
anty-TPO - P/c p/peroksydazie tarczycowej42,00 zł
Antytrombina45,00 zł
Apolipoproteina A1100,00 zł
Apolipoproteina A295,00 zł
Apolipoproteina B60,00 zł
APTT czas kaolinowo kefalinowy10,00 zł
APTT po korekcji45,00 zł
Arsen we krwi130,00 zł
ASO ilościowo15,00 zł
ASO miano antystreptolizyny latex jakościowo11,00 zł
Aspergillus – antygen krążący190,00 zł
Aspergillus IgG i IgM250,00 zł
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 1640,00 zł
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 2640,00 zł
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 3640,00 zł
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 6640,00 zł
Ataksja - rdzeniowo móżdżkowa 7640,00 zł
Autyzm - badanie metodą MLPA790,00 złv
Babesia divergens (babeszjoza) - jakościowo PCR240,00 zł
Babesia microti (babeszjoza) IgG165,00 zł
Babesia microti (babeszjoza) IgM165,00 zł
Babesia microti IgG Anaplasma phagocytophilum Ehrlichia chaffensis IgG Bartonella henselae Bartonella quintana IgG385,00 zł
Badanie cytogenetyczne (kariotyp klasyczny) limfocytów krwi obwodowej410,00 zł
Badanie cytologiczne moczu (HP)85,00 zł
Badanie mikrośladów (dotyczy badania ojcostwa/pokrewieństwa)350,00 zł
Badanie mykologiczne50,00 zł
Badanie ogólne kału (resztki pokarmowe)20,00 zł
Bar120,00 zł
Barbiturany35,00 zł
Bartonella henselae - jakościowo PCR240,00 zł
Bartonella henselae IgG165,00 zł
Bartonella henselae IgM165,00 zł
Beryl120,00 zł
Beta 2 – mikroglobulina60,00 zł
Beta–HCG total - Beta-gonadotropina kosmówkowa całkowita (próba ciążowa)38,00 zł
Beta–HCG wolne - Beta-gonadotropina kosmówkowa wolna50,00 zł
Beta-karoten155,00 zł
Białko C aktywność70,00 zł
Białko całkowite8,00 zł
Białko monoklonalne w moczu met. immunofiksacji120,00 zł
Białko monoklonalne w surowicy met. immunofiksacji120,00 zł
Białko S aktywność-inhibitor krzepnięcia95,00 zł
Białko S antygen-inhibitor krzepnięcia110,00 zł
Bilirubina bezpośrednia (związana)10,00 zł
Bilirubina całkowita8,00 zł
Bilirubina całkowita w moczu8,00 zł
Biocenoza pochwy/czystość pochwy40,00 zł
Bizmut120,00 zł
BNP100,00 zł
Borelioza p/c IgG45,00 zł
Borelioza p/c IgG (Test potwierdzenia Western – Blot)115,00 zł
Borelioza p/c IgG/IgM90,00 zł
Borelioza p/c IgM45,00 zł
Borelioza p/c IgM (Test potwierdzenia Western – Blot)115,00 zł
Borrelia burg. IgM/IgG Babesia microti IgM/IgG Anaplasma phag. Ehrlichia chaffeensis IgM/Igg Bartonella henselae Bartonella guintana IgM/IgG Toxo IgG/IgM830,00 zł
Borrelia burgdorferi - jakościowo PCR240,00 zł
Borrelia burgdorferi - jakościowo PCR180,00 zł
Borrelia burgdorferi - KKI500,00 zł
Borrelia burgdorferi IgM/IgG Babesia microti IgM Anaplasma phag Ehrlichia chaffeensis IgM Bartonella henselae Bartonella quintana IgM Toxoplasma gondii IgM520,00 zł
Borrelia burgdorferi PCR (materiał kleszcz)190,00 zł
Borrelia burgdorferi PCR jakościowo+ilościowo280,00 zł
Borrelia Microblot Array IgG210,00 zł
Borrelia Microblot Array IgM210,00 zł
Brom120,00 zł
Bruceloza (jakościowo)35,00 zł
Bruceloza IgG50,00 zł
Bruceloza IgM50,00 zł
BTA - Bezpośredni test antyglobulinowy25,00 zł
C1 inhibitor aktywność130,00 zł
C1 inhibitor stężenie85,00 zł
C-3 składnik dopełniacza55,00 zł
C-4 składnik dopełniacza55,00 zł
CA 125 - Antygen nowotworowy 125 (rak jajnika)50,00 zł
CA 15-3 - Antygen nowotworowy 15-3 (rak sutka)50,00 zł
CA 19-9 - Antygen nowotworowy 19-9 (rak przewodu pokarmowego)50,00 zł
CA 72-4 - Antygen nowotworowy 72-4 (rak żołądka)85,00 zł
CA-50150,00 zł
Campylobacter jejuni i Campylobacter coli - IgG IgA IgM jakościowo280,00 zł
cANCA - p/c p/antygenom neutrofilów cytoplazmatyczne met. IF70,00 zł
Candida – antygen krążący195,00 zł
Candida albicans IgG IgM IgA230,00 zł
Cd - Kadm60,00 zł
CD57 (przy boreliozie)250,00 zł
CEA - Antygen karcynoembrionalny45,00 zł
Celiakia-wykrywanie obecności genu HLA-DQ2 (DQA1*05/DQB1*02) oraz DQ8 (DQB1*0302) metodą Real-Time PCR320,00 zł
Ceruloplazmina50,00 zł
Chlamydia pneumoniae p/c IgA50,00 zł
Chlamydia pneumoniae p/c IgG50,00 zł
Chlamydia pneumoniae p/c IgG/IgM100,00 zł
Chlamydia pneumoniae p/c IgM50,00 zł
Chlamydia trachomatis - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR)150,00 zł
Chlamydia trachomatis met Elispot500,00 zł
Chlamydia trachomatis p/c IgA45,00 zł
Chlamydia trachomatis p/c IgG45,00 zł
Chlamydia trachomatis p/c IgG/IgM90,00 zł
Chlamydia trachomatis p/c IgM45,00 zł
Chlorki6,00 zł
Cholesterol całkowity7,00 zł
Cholinesteraza20,00 zł
Choroba Huntingtona650,00 zł
Choroba Wilsona - panel 1 (gen ATP7B - ekson 14 - najczęstsza mutacja H1069Q)445,00 zł
Choroba Wilsona-panel 2 (gen ATP7B - 6 dodatkowych eksonów nieobjętych w panelu 1 zawierajacych najczęstsze w populacji polskiej mutacje)975,00 zł
Chrom120,00 zł
Chromogranina A125,00 zł
CK-MB - Kinaza kreatynowa izoenzym sercowy40,00 zł
CK-NAC CPK - Kinaza kreatynowa całkowita17,00 zł
CMV p/c IgG - Cytomegalia p/c IgG40,00 zł
CMV p/c IgG (AWIDNOŚĆ) - Cytomegalia p/c IgG (AWIDNOŚĆ)90,00 zł
CMV p/c IgG / IgM - Cytomegalia p/c IgG/IgM80,00 zł
CMV p/c IgM - Cytomegalia p/c IgM40,00 zł
CMV-DNA - ilościowo (Oznaczanie DNA wirusa metodą Real Time-PCR)320,00 zł
CMV-DNA - jakościowo (Wykrywanie DNA wirusa CMV metodą Real Time-PCR)250,00 zł
Coxsackie typ A i B IgG met. IIF140,00 zł
Coxsackie typ A i B IgM met. IIF140,00 zł
CRP ilościowo17,00 zł
Cryptosporidium40,00 zł
Cu - Miedź45,00 zł
CYFRA 21-165,00 zł
Cyna125,00 zł
Cynkoprotoporfiryny - Zpp45,00 zł
Cystatyna C60,00 zł
Cystyna w DZM220,00 zł
Cytologia50,00 zł
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) + HPV HR270,00 zł
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) + p16/Ki67400,00 zł
Cytologia cienkowarstwowa (LBC)+HPV14+p16/Ki67530,00 zł
Cytologia płynna/cienkowarstwowa90,00 zł
Cytologia z jamy ustnej110,00 zł
Czas trombinowy (TT)17,00 zł
Czerniak/rak piersi/rak płuc/rak jelita grubego - badanie genu CDKN2A295,00 zł
Czerwienica prawdziwa (mutacja V 617S)520,00 zł
Czynnik krzepnięcia II90,00 zł
Czynnik krzepnięcia IX80,00 zł
Czynnik krzepnięcia V65,00 zł
Czynnik krzepnięcia VII95,00 zł
Czynnik krzepnięcia VIII80,00 zł
Czynnik krzepnięcia X95,00 zł
Czynnik krzepnięcia XI130,00 zł
Czynnik krzepnięcia XII95,00 zł
Czynnik von Willebranda aktywność90,00 zł
Czynnik von Willebranda antygen90,00 zł
D – Dimery (D-d)55,00 zł
D – Dimery (D-d)55,00 zł
DAO - diaminooksydaza200,00 zł
Dehydrogenaza glutaminianowa45,00 zł
DHEA - Dehydroepiandrostendion55,00 zł
DHEA-S - Dehydroepiandrostendionu siarczan40,00 zł
DHT dihydrotestosteron120,00 zł
Diagnostyka policytemii trombocytopemii i mielofibrozy - analiza genu JAK2270,00 zł
Diastaza (amylaza)9,00 zł
Diastaza (amylaza) w moczu9,00 zł
Digoksyna50,00 zł
Dopalacze150,00 zł
Dopamina150,00 zł
Drżenie samoistne - analiza polimorfizmu Ser9Gly w genie DRD3370,00 zł
dsDNA - p/c p/dwuniciowemu DNA met. IF55,00 zł
Dysgenezja gonad - badanie całego genu SRY700,00 zł
Dysgenezja gonad - wykrycie obecności SRY450,00 zł
Dystrofia miotoniczna typ1 (gen DMPK-mutacja dynamiczna)650,00 zł
Dystrofia obręczowo-kończynowa typ 1a (genTTID)520,00 zł
E2 - Estradiol35,00 zł
E3 - Estriol wolny45,00 zł
Echinokokoza (Tasiemiec bąblowcowy Echinococcus granulosus) IgG IgM IgA330,00 zł
Ecstasy35,00 zł
Elastaza trzustkowa w kale145,00 zł
EmA + AGA IgG - p/c p/endomysium (EmA) i gliadynie (AGA) IgG met. IF100,00 zł
EmA+AGA IgA - P/c p/endomysium (EmA) i gliadynie (AGA) IgA met. IF100,00 zł
EmA+AGA IgA/IgG - p/c p/endomysium (EmA) i gliadynie (AGA) IgA/IgG met. IF190,00 zł
Entamoeba histolytica55,00 zł
Enzym amylaza trzustkowa w surowicy10,00 zł
Epstein Barr - EBV EBNA-1 IgG65,00 zł
Epstein Barr virus - EBV VCA IgG55,00 zł
Epstein Barr virus - EBV VCA IgM55,00 zł
Erytropoetyna EPO50,00 zł
Estron95,00 zł
Fascjoloza (Motylica wątrobowa Fasciola hepatica) IgG metodą EIA200,00 zł
Fenyloketonuria970,00 zł
Ferrytyna40,00 zł
Fibrynogen15,00 zł
Filtracja kłębuszkowa eGFR5,00 zł
Fluor85,00 zł
Fosfataza alkaliczna (zasadowa) ALP8,00 zł
Fosfataza alkaliczna (zasadowa) ALP8,00 zł
Fosfataza kwaśna ACP15,00 zł
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny60,00 zł
Fosfor nieorganiczny9,00 zł
Fosfor w moczu9,00 zł
Fra-X zespół łamliwego chromosomu X360,00 zł
Fruktozamina65,00 zł
FSH - Folikulotropowy hormon (Folitropina)45,00 zł
FT3 - Trijodotyronina wolna25,00 zł
FT4 - Tyroksyna wolna25,00 zł
FTA - Kiła: (Fluorescens Treponema antibodies absorption test)48,00 zł
FTA-ABS - Kiła: (Treponema pallidum)48,00 zł
FTO - mutacja w genie otyłości met. PCR180,00 zł
Gabapentyna165,00 zł
Gastryna75,00 zł
Genetyczna predyspozycja do pierwotnej nietolerancji laktozy (typu dorosłego) LCT - badanie polimorfizmów 13910 oraz 220018 genu LCT270,00 zł
Genetyczna predyspozycja do raka piersi i jajnika - analiza mutacji BRCA2270,00 zł
Genetyczna predyspozycja do raka piersi i prostaty - analiza mutacji genu NBS1270,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: persi jajnika jelita grubego płuca-NOD2 (3020insC)270,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: piersi jelita grubego pęcherza moczowego płuca krtani - analiza mutacji genu CYP1B1270,00 zł
Genetyczna predyspozycja wielonarządowa do nowotworów: skóry (czerniak trzustki piersi jelita grubego płuc - analiza mutacji genu CDKN2A (p16) (A148T)270,00 zł
Genetyczne predyspozycje do choroby Alzheimera i miażdżycy - genotypowanie ApoE270,00 zł
Genetyczne predyspozycje do czerniaka - analiza mutacji genu CDKN2A (A148T) i BRAF (V600E)370,00 zł
Genetyczne predyspozycje do rdzeniastego raka tarczycy - analiza 16 mutacji genu RET550,00 zł
Genotypowanie interleukiny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C480,00 zł
GGTP9,00 zł
Giardia Lamblia p/c IgG IgM110,00 zł
Glin (Aluminium)110,00 zł
Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) p/c IgG45,00 zł
Glukagon190,00 zł
Glukoza obciążenie/krzywa cukrowa test 2-punktowy (75g)20,00 zł
Glukoza obciążenie/krzywa cukrowa test 3-punktowy (75g)30,00 zł
Glukoza w moczu8,00 zł
Glukoza/Cukier8,00 zł
Gorączka Q (Coxiella Burnetti)350,00 zł
Grupa krwi Rh + alloprzeciwciała42,00 zł
Haptoglobina35,00 zł
HAV przeciwciała IgM - wzw typu A (Hepatitis A virus) p/c IgM50,00 zł
HAV-RNA -jakościowo (Wykrywanie RNA wirusa metodą Real Time-RCR)375,00 zł
HbA1c - Hemoglobina glikowana (metodą HPLC)35,00 zł
HBc przeciwciała całkowite - HBc total - wzw typu B (Hepatitis B virus)45,00 zł
HBc przeciwciała IgM - wzw typu B (Hepatitis B virus) p/c IgM47,00 zł
HBe antygen - wzw typu B (Hepatitis B virus)45,00 zł
HBe przeciwciała - wzw typu B (Hepatitis B virus)45,00 zł
Hbs antygen24,00 zł
HBs przeciwciała - anty-HBs - wzw typu B (Hepatitis B virus)40,00 zł
HBV-DNA -ilościowo (Oznaczanie DNA metodą Real Time - PCR)375,00 zł
HBV-DNA -jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR)160,00 zł
HCV p/c test45,00 zł
HCV-RNA - ilościowo (Oznaczenie RNA metodą Real Time - PCR)380,00 zł
HCV-RNA - jakościowo (Wykrywanie RNA wirusa HCV metodą Real Time - PCR)160,00 zł
HDL cholesterol9,00 zł
HE490,00 zł
Helicobacter pylori - Test oddechowy310,00 zł
Helicobacter pylori antygen w kale50,00 zł
Helicobacter pylori p/c IgA (ilościowo)50,00 zł
Helicobacter pylori p/c IgG (ilościowo)50,00 zł
Helicobacter pylori p/c - jakościowo45,00 zł
Hemochromatoza - mutacja genu HFE - C282Y H63D S65C490,00 zł
Hemochromatoza - identyfikacja najczęstszych mutacji p.Cys282Tyr i p.His63Asp oraz innych mutacji występujących w eksonach 2 i 4 genu HFE440,00 zł
Hemochromatoza pierwotna - analiza 2 mutacji genu HFE - C282Y H63D390,00 zł
Hemochromatoza. Badanie najczęstszych mutacji: C282Y H63D S65C oraz E168X w genie HFE390,00 zł
Hiperbilirubinemia - Zespół Gilberta - badanie liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1275,00 zł
Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje) gen LDLR (mutacja G571E)585,00 zł
Histamina190,00 zł
Histony - przeciwciała60,00 zł
HIV Combo (Ag/Ab) - Human Immunodeficiency Virus45,00 zł
HIV przeciwciała test40,00 zł
HIV Western-Blot - Human Immunodeficiency Virus (test potwierdzenia Western-Blot)220,00 zł
HIV-RNA -jakościowo weryfikacja met.PCR480,00 zł
HLA-B27 - Antygen zgodności tkankowej (PCR)160,00 zł
HLA-B27 - Antygen zgodności tkankowej HLA-B27 typowanie (PCR)815,00 zł
Holo-transkobalamina165,00 zł
Homocysteina52,00 zł
Homocystynuria (gen CBS - ekson 8)610,00 zł
Hormon wzrostu (Somatotropina) - GH STH hGH40,00 zł
HPV- wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa, wykrywane genotypy: 16, 18, 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (badanie jakościowe, genotypowanie jedynie 16 i 18)160,00 zł
HPV- wykrywanie DNA i genotypowanie 14 wysokoonkogennych typów wirusa wykrywane genotypy: 16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 66 68190,00 zł
HPV- wykrywanie DNA i różnicowanie wirusa - 37 genotypów (6,11,16,18,26,31,33,35,39,40,42,45,51,52,53,54,55,56,58,59,61,62,64,66,67,68,69,70,71,72,73,81,82,83,84,IS39, CP6108)240,00 zł
HSV - jakościowo (Wykrywanie DNA oraz różnicowanie typów I i II wirusa metodą Real Time-PCR)200,00 zł
HSV p/c IgG - Opryszczka (Herpes simplex virus)50,00 zł
HSV p/c IgM - Opryszczka (Herpes simplex virus)50,00 zł
IgE sp Baranina (Jagnię)35,00 zł
IgE sp. Acarus siro (Rozkruszek mączny)35,00 zł
IgE sp. Alfa – laktoalbumina35,00 zł
IgE sp. Alternaria tenuis35,00 zł
IgE sp. Amoxycylina35,00 zł
IgE sp. Aspergillus fumigatus35,00 zł
IgE sp. Babka lancetowata35,00 zł
IgE sp. Banan35,00 zł
IgE sp. Bawełna35,00 zł
IgE sp. Beta – laktoglobulina35,00 zł
IgE sp. Białko jaja kurzego35,00 zł
IgE sp. Brzoza brodawkowata35,00 zł
IgE sp. Bylica pospolita35,00 zł
IgE sp. Candida albicans35,00 zł
IgE sp. Cebula35,00 zł
IgE sp. Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)35,00 zł
IgE sp. Chwasty – 5 alergenów55,00 złAmbrosia elatior, Bylica pospolita, Babka lancetowata, Komosa biała, Solanka kolczysta.
IgE sp. Cladosporium herbarum35,00 zł
IgE sp. Czekolada35,00 zł
IgE sp. Dorsz35,00 zł
IgE sp. Drożdże browarnicze35,00 zł
IgE sp. Drzewa – 5 alergenów55,00 złOlcha szara, Brzoza brodawkowata, Leszczyna, Wierzba, Dąb.
IgE sp. Fasola35,00 zł
IgE sp. Glista ludzka35,00 zł
IgE sp. Gluten / gliadyna35,00 zł
IgE sp. Gorczyca35,00 zł
IgE sp. Groch35,00 zł
IgE sp. Gruszka35,00 zł
IgE sp. Gryka35,00 zł
IgE sp. Grzyby pleśnie – 5 alergenów55,00 złPenicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis.
IgE sp. Indyk35,00 zł
IgE sp. Insulina ludzka35,00 zł
IgE sp. Insulina wieprzowa35,00 zł
IgE sp. Jabłko35,00 zł
IgE sp. Jad komara35,00 zł
IgE sp. Jad osy35,00 zł
IgE sp. Jad pszczoły35,00 zł
IgE sp. Jad szerszenia35,00 zł
IgE sp. Jajko35,00 zł
IgE sp. Jęczmień35,00 zł
IgE sp. Kakao35,00 zł
IgE sp. Karaluch – prusak35,00 zł
IgE sp. Kawa35,00 zł
IgE sp. Kazeina35,00 zł
IgE sp. Kiwi35,00 zł
IgE sp. Komosa biała35,00 zł
IgE sp. Koperek35,00 zł
IgE sp. Kostrzewa łąkowa35,00 zł
IgE sp. Kukurydza35,00 zł
IgE sp. Kupówka pospolita35,00 zł
IgE sp. Kurczak35,00 zł
IgE sp. Kurz domowy (mieszanka)45,00 zł
IgE sp. Latex35,00 zł
IgE sp. Lepidoglyphus destructor35,00 zł
IgE sp. Leszczyna pospolita35,00 zł
IgE sp. Łupież konia35,00 zł
IgE sp. Marchew45,00 zł
IgE sp. Mleko krowie35,00 zł
IgE sp. Naskórek chomika35,00 zł
IgE sp. Naskórek królika35,00 zł
IgE sp. Naskórek owcy35,00 zł
IgE sp. Odchody gołębia35,00 zł
IgE sp. Ogórek35,00 zł
IgE sp. Olcha35,00 zł
IgE sp. Orzech laskowy35,00 zł
IgE sp. Orzech włoski35,00 zł
IgE sp. Orzeszki ziemne35,00 zł
IgE sp. Owies35,00 zł
IgE sp. Panel mieszany (pediatryczny) – 27 alergenów165,00 złTrawy i drzewa: Trawy mix (tymotka łąkowa/żyto), Brzoza, Bylica pospolita. Roztocza: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae. Alergeny zwierzęce: Kot, Pies, Koń. Pleśnie: Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata. Jaja i ryby: Białko jaja, Żółtko jaja, Dorsz. Mleko: Mleko krowie, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, Kazeina, BSA surowicza albumina wołowa. Zboża: Mąka pszenna, Ryż, Soja. Orzechy: Orzech ziemny, Orzech laskowy. Owoce i warzywa: Marchew, Ziemniak, Jabłko
IgE sp. Panel pokarmowy – 20 alergenów165,00 złBiałko jaja, Żółtko jaja, Mleko, Drożdże. Zboża: Mąka pszenna, Mąka żytnia, Ryż, Soja. Orzechy: Orzech ziemny, Orzech laskowy, Migdał. Owoce i warzywa: Jabłko, Kiwi, Morela, Pomidor, Marchew, Ziemniak, Seler. Owoce morza: Dorsz, Krab.
IgE sp. Panel wziewny - 20 alergenów165,00 złTrawy: Tomka wonna, Kupkówka pospolita, Tymotka łąkowa, Żyto. Drzewa: Olcha, Brzoza, Leszczyna, Dąb. Zioła: Ambrozja, Bylica, Babka lancetowata. Roztocza: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae. Alergeny zwierzęce: Kot, Pies, Koń. Pleśnie: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata.
IgE sp. Papryka75,00 zł
IgE sp. Penicillium notatum35,00 zł
IgE sp. Pieprz czarny35,00 zł
IgE sp. Pierze gęsie35,00 zł
IgE sp. Pierze-mix (gęś indyk kaczka kura)55,00 zł
IgE sp. Pietruszka35,00 zł
IgE sp. Pióra kaczki35,00 zł
IgE sp. Piórka kanarka35,00 zł
IgE sp. Piórka papużki falistej35,00 zł
IgE sp. Pomarańcza35,00 zł
IgE sp. Pomidory35,00 zł
IgE sp. Profil alergologiczny – ALERGENY DOMOWE – 10 alergenów90,00 złMix roztoczy (D. pteronyssinus, D. farinae) Mix piór (kura, kaczka, gęś), Karaluch, Gołębie odchody, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Trichophyton mentagrophytes, CCD.
IgE sp. Profil alergologiczny – DRZEWA – 10 alergenów90,00 złKlon jesionolistny, Olcha, Brzoza, Leszczyna pospolita, Buk, Dąb, Jesion wyniosły, Wierzba iwa, Topla, Sosna, CCD.
IgE sp. Profil alergologiczny – MĄKA i MIĘSO – 10 alergenów90,00 złMąka pszenna, Mąka żytnia, Mąka owsiana, Ryż, Wieprzowina, Wołowina, Kurczak, Gluten, Dorsz, Krewetka, CCD.
IgE sp. Profil alergologiczny – MLEKO – 6 alergenów90,00 złMleko krowie, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, Kazeina, Laktoferyna, BSA surowicza abumina wołowa, CCD.
IgE sp. Profil alergologiczny – NABIAŁ i ORZECHY – 10 alergenów90,00 złBiałko jaja kurzego, Mleko krowie, Żółtko jaja kurzego, Kazeina, Orzech ziemny, Orzech włoski, Orzech laskowy, Migdał, Kakao, Glutaminian , CCD.
IgE sp. Profil alergologiczny – OWOCE – 10 alergenów90,00 złTruskawka, Jabłko, Kiwi, Banan, Brzoskwinia, Wiśnia, Oliwka, Morela, Arbuz, Mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka), CCD.
IgE sp. Profil alergologiczny – TRAWY i CHWASTY – 10 alergenów90,00 złTomka wonna, Kupkówka pospolita, Tymotka łąkowa, Pyłek żyta, Ambrozja bylicolistna, Bylica pospolita, Babka lancetowata, Komosa, Pokrzywa, Rzepak, CCD.
IgE sp. Profil alergologiczny – WARZYWA – 10 alergenów90,00 złPietruszka, Pomidor, Marchew, Ziemniak, Seler, Papryka, Ogórek, Kukurydza, Sezam, Soja, CCD.
IgE sp. Profil alergologiczny – ZWIERZĘTA – 10 alergenów90,00 złKot, Pies, Koń, Świnka morska, Mysz, Naskórek szczura, Królik, Chomik, Mix sierści (krowa, owca, koza), Mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska), CCD.
IgE sp. Pszenica35,00 zł
IgE sp. Roztocze kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus)35,00 zł
IgE sp. Roztocze mączne (Dermatophagoides farinae)35,00 zł
IgE sp. Ryby skorupiaki owoce morza – 5 alergenów55,00 złDorsz, Krewetka, Łosoś, Małż jadalny, Tuńczyk.
IgE sp. Ryż35,00 zł
IgE sp. Seler35,00 zł
IgE sp. Ser cheddar35,00 zł
IgE sp. Sierść kota35,00 zł
IgE sp. Sierść psa35,00 zł
IgE sp. Sierść świnki morskiej35,00 zł
IgE sp. Soja35,00 zł
IgE sp. Topola35,00 zł
IgE sp. Trawy późne – panel – 5 alergenów55,00 złTomka wonna, Życica trwała, Trzcina pospolita, Żyto, Kłosówka wełnista.
IgE sp. Trawy wczesne – panel – 5 alergenów55,00 złKupkówka pospolita, Kostrzewa łąkowa, Życica trwała, Tymotka łąkowa, Wiechlina łąkowa.
IgE sp. Truskawka35,00 zł
IgE sp. Tuńczyk35,00 zł
IgE sp. Tymotka łąkowa35,00 zł
IgE sp. Tyrophagus putescientiae35,00 zł
IgE sp. Wełna35,00 zł
IgE sp. Wieprzowina35,00 zł
IgE sp. Wierzba35,00 zł
IgE sp. Wołowina35,00 zł
IgE sp. Ziemniaki35,00 zł
IgE sp. Żółtko jaja kurzego35,00 zł
IgE sp. Żyto pokarmowe35,00 zł
IgE sp. Żyto wziewne35,00 zł
IGF-BP365,00 zł
IL-6 - cytokina/interleukina prozapalna150,00 zł
IMMUNOdiagDieta 28 IgG300,00 zł
IMMUNOdiagDieta 28 IgG4300,00 zł
IMMUNOdiagDieta 280 IgG1550,00 zł
IMMUNOdiagDieta 280 IgG41550,00 zł
IMMUNOdiagDieta 44 IgG450,00 zł
IMMUNOdiagDieta 44 IgG4500,00 zł
IMMUNOdiagDieta 88 IgG900,00 zł
IMMUNOdiagDieta 88 IgG4900,00 zł
Immunoglobulina IgG podklasa IgG-4150,00 zł
Immunoglobuliny klasy IgA - IgA całkowite30,00 zł
Immunoglobuliny klasy IgE - IgE całkowite30,00 zł
Immunoglobuliny klasy IgG - IgG całkowite30,00 zł
Immunoglobuliny klasy IgM - IgM całkowite30,00 zł
Inhibina B190,00 zł
Inhibitor czynnika IX650,00 zł
Insulina45,00 zł
Insulina po obciążeniu (krzywa 2 punktowa)85,00 zł
Insulina po obciążeniu (krzywa 3 punktowa)125,00 zł
Insulinopodobny czynnik wzrostu (Somatomedyna C) - IGF-1 SM-C75,00 zł
Izoenzym M2-PK (Kinaza pirogronianowa)190,00 zł
Jod w DZM270,00 zł
Jod w surowicy270,00 zł
Jonogram (sód potas)14,00 zł
Kalcytonina55,00 zł
Kalprotektyna - ilościowo120,00 zł
Kalprotektyna - jakościowo70,00 zł
Kał - Adenowirusy35,00 zł
Kał - Campylobacter65,00 zł
Kał - Clostridium difficile (toksyna)65,00 zł
Kał - Lamblie31,00 zł
Kał - Norowirusy55,00 zł
Kał - Rota i adenowirusy (antygen)30,00 zł
Kał - Rotawirusy latex30,00 zł
Kał na krew utajoną FOB16,00 zł
Kał na nosicielstwo - Shigella Salmonella40,00 zł
Kał na pasożyty - tasiemce larwy obleńce25,00 zł
Kamienie moczowe analiza chemiczna47,00 zł
Karbamazepina40,00 zł
Katecholaminy160,00 zł
Katecholaminy - panel DZM180,00 zł
Kleszczowe zapalenie mózgu p/c IgG80,00 zł
Kleszczowe zapalenie mózgu p/c IgM80,00 zł
Koenzym Q10 (Ubichinon)130,00 zł
Kokaina35,00 zł
Koproporfiryna55,00 zł
Koproporfiryna150,00 zł
Koproporfiryna w DZM150,00 zł
Kortyzol35,00 zł
Kortyzol w DZM45,00 zł
Kortyzol w ślinie95,00 zł
Kreatynina8,00 zł
Kreatynina w DZM8,00 zł
Kreatynina z GFR13,00 zł
Krew karta - Grupa krwi Rh+alloprzeciwciała80,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA50,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG50,00 zł
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM50,00 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy - 5-HIO140,00 zł
Kwas foliowy45,00 zł
Kwas mlekowy (mleczan)30,00 zł
Kwas moczowy8,00 zł
Kwas moczowy w DZM8,00 zł
Kwas walproinowy45,00 zł
Kwas wanilinomigdałowy80,00 zł
Kwasy żółciowe70,00 zł
Laktoferyna w kale50,00 zł
Lamotrigin115,00 zł
LDH - Dehydrogenaza mleczanowa15,00 zł
LDL cholesterol6,00 zł
Leptospiroza (choroba Weila) IgG/IgM jakościowo260,00 zł
Leptyna100,00 zł
Lewetiracetam165,00 zł
LH - Luteinizujący hormon (Lutropina)30,00 zł
Lipaza20,00 zł
Lipoproteina X95,00 zł
Listerioza jakościowo45,00 zł
Listerioza p/c IgA50,00 zł
Listerioza p/c IgG50,00 zł
Listerioza p/c IgM50,00 zł
Lit - Li35,00 zł
Łańcuchy lekkie Kappa100,00 zł
Łańcuchy lekkie Lambda100,00 zł
Łuszczyca- wykrywanie obecności genu HLA-Cw6340,00 zł
Magnez9,00 zł
Makroprolaktyna60,00 zł
Malaria - test immunochromatograficzny70,00 zł
Marihuana (THC)45,00 zł
Metabolizm tłuszczów - analiza genów APOA1 (L178P) i APOE300,00 zł
Metanefryna w DZM100,00 zł
Mikroalbuminy w moczu (mikroalbuminuria)30,00 zł
Mioglobina45,00 zł
Mocz - badanie ogólne12,00 zł
Mocz cito15,00 zł
Mocznik/azot mocznikowy8,00 zł
Mononukleoza p/c IgM OIE40,00 zł
Mononukleoza zakaźna (jakościowo test lateksowy)28,00 zł
Morfina35,00 zł
Morfologia10,00 zł
Morfologia - badanie CITO13,00 zł
Morfologia z rozmazem ręcznym20,00 zł
Mukowiscydoza - analiza 9 mutacji genu CFTR PCR320,00 zł
Mukowiscydoza - identyfikacja 169 mutacji i wariantów genu CFTR (eksony 11 12 i 24) w tym 8 najczęściej występujących w populacji polskiej420,00 zł
Mycoplasma hominis - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR)180,00 zł
Mycoplasma i Ureaplasma65,00 zł
Mycoplasma i Ureaplasma65,00 zł
Mycoplasma pneumoniae p/c IgG50,00 zł
Mycoplasma pneumoniae p/c IgM50,00 zł
N-acetyloglukozaminidaza75,00 zł
Nasienie85,00 zł
Neisseria gonorrhoeae - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR)140,00 zł
NGAL - lipokalina związana z żelatynazą neutrofilii200,00 zł
Niepłodność - analiza w kierunku mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y (analiza 6 markerów STS zgodnie z zaleceniami EMQN)390,00 zł
Niepłodność męska - badanie 290 mutacji w genie CFTR w tym 8 najczęsciej identyfikowanych w niepłodnosci męskiej450,00 zł
Nietolerancja laktozy - wykrywanie obecności polimorfizmu 13910C>T w rejonie promotorowym genu LCT metodą Real Time PCR270,00 zł
Nietolerancje pokarmowe (laktoza fruktoza kofeina) PCR520,00 zł
Noradrenalina100,00 zł
Normetanefryna w DZM100,00 zł
nRNP/Sm-przeciwciała60,00 zł
NSE (Neuroswoista enolaza)65,00 zł
NT pro-BNP100,00 zł
Nukleosony-przeciwciała60,00 zł
Nużeniec (rzęsy)60,00 zł
Nużeniec (skóra)80,00 zł
OB - Odczyn Biernackiego7,00 zł
Odczyn Widala220,00 zł
Odra (Morbilli virus) p/c IgG58,00 zł
Odra (Morbilli virus) p/c IgM58,00 zł
Odwrotna trójjodotyronina165,00 zł
Okskarbazepina165,00 zł
Ołów - Pb65,00 zł
Opiaty w moczu35,00 zł
Oporność na aktywne białko C (APCR)160,00 zł
Ospa wietrzna (Varicella zoster virus) p/c IgG70,00 zł
Ospa wietrzna (Varicella zoster virus) p/c IgM70,00 zł
Osteokalcyna50,00 zł
OWR Odczyn Walera-Rossego15,00 zł
P/c antykardiolipinowe IgG met. ELISA55,00 zł
P/c antykardiolipinowe IgG/IgM met. ELISA110,00 zł
P/c antykardiolipinowe IgM met. ELISA55,00 zł
P/c p/aktynie met. IIF85,00 zł
P/c p/akwaporynie 4140,00 zł
P/c p/analogowi gliadyny IgA met. IF - anty-GAF - (3X) IgA85,00 zł
P/c p/analogowi gliadyny IgG met. IF - anty-GAF - (3X) IgG85,00 zł
P/c p/antygenom cytoplazmy neutrofilów met. IF - ANCA (pANCA cANCA)100,00 zł
P/c p/antygenom jajnika155,00 zł
P/c p/antygenom jajnika met. IIF150,00 zł
P/c p/antygenom łożyska met. IIF100,00 zł
P/c p/antygenom mikrosomalnym wątroby met. IF - LKM p/ciała52,00 zł
P/c p/antygenom neuronalnym met. IFT160,00 zł
P/c p/antygenom neuronalnym met. Line Blot170,00 zł
P/c p/antygenom neutrofilów okołojądrowe met. IF (pANCA)75,00 zł
P/c p/beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA90,00 zł
P/c p/beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)90,00 zł
P/c p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM) i błonie pęcherzyków płucnych (zespół Goodpasture'a) met. IIF100,00 zł
P/c p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM) met. IIF75,00 zł
P/c p/czynnikowi wewnętrznemu Castle'a met. IF - anty IF (Intrinsic Factor)95,00 zł
P/c p/dekarboksylazie glutaminianowej met. IF - (GADA anty-GAD)80,00 zł
P/c p/dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG - ilościowo99,00 zł
P/c p/endomysium retikulinie i gliadynie IgA150,00 zł
P/c p/endomysium retikulinie i gliadynie IgG150,00 zł
P/c p/endomysium (EmA) IgA met. IF - EmA IgA83,00 zł
P/c p/endomysium (EmA) IgA/IgG met. IF - EmA IgA/IgG99,00 zł
P/c p/endomysium (EmA) IgG met. IF - EmA IgG72,00 zł
P/c p/endomysium i retikulinie IgA100,00 zł
P/c p/endomysium i retikulinie IgG100,00 zł
P/c p/fosfatazie tyrozynowej (IA2)95,00 zł
P/c p/fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA55,00 zł
P/c p/fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA55,00 zł
P/c p/fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA50,00 zł
P/c p/fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)50,00 zł
P/c p/gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF55,00 zł
P/c p/gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF55,00 zł
P/c p/glikoproteinom związanym z mieliną met. IFT - anty-MAG140,00 zł
P/c p/kanalikom żółciowym met. IIF100,00 zł
P/c p/keratynie (AKA) met. IIF65,00 zł
P/c p/komórkom Leydiga jąder met. IIF100,00 zł
P/c p/komórkom okładzinowym żołądka met. IF - APCA65,00 zł
P/c p/komórkom wyspowym trzustki met. IF - ICA p/ciała95,00 zł
P/c p/korze nadnerczy met. IF99,00 zł
P/c p/mieloperoksydazie w kl. IgG met. Elisa120,00 zł
P/c p/mięśniom gładkim met. IF - ASMA70,00 zł
P/c p/mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciw mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF105,00 zł
P/c p/mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF80,00 zł
P/c p/mięśniowi sercowemu met. IIF90,00 zł
P/c p/mitochondrialne met. IF+C546 - AMA79,00 zł
P/c p/pemphigus (Pf Pv) met. IF (pęcherzyca)100,00 zł
P/c p/plemnikom met. IF100,00 zł
P/c p/proteinazie 3 w kl. IgG met. Elisa125,00 zł
P/c p/protrombinie w kl. IgG met. ELISA70,00 zł
P/c p/protrombinie w kl. IgM met. ELISA70,00 zł
P/c p/receptorom acetylocholiny - Ab - AChR110,00 zł
P/c p/receptorom TSH (TRAb)70,00 zł
P/c p/retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: O17)70,00 zł
P/c p/retikulinie w kl. IgG met. IIF70,00 zł
P/c p/Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF70,00 zł
P/c p/transglutaminazie tkankowej IgA met. ELISA - tTG A (IgA)60,00 zł
P/c p/transglutaminazie tkankowej IgG met. ELISA - tTG G (IgG)60,00 zł
P/c p/Trypanosoma Cruzi IgG (Świdrowiec amerykański)130,00 zł
P/c p/wirusowi HTLV-I/II90,00 zł
P/c p/wyspom trzustkowym komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego Crohna i colitis ulcerosa) met.IIF105,00 zł
P/c przeciwjądrowe ANA AMA ASMA met. IIF100,00 zł
Pakiet MCU-HSV: Wykrywanie Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Ureaplasma sp. oraz wykrywanie DNA wirusa HSV typ I i II290,00 zł
Pakiet MCU-MLX: Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma hominis/ Mycoplasma genitalium/ Ureaplasma sp. metodą Multipleks Real Time-PCR180,00 zł
Pakiet PROMHPV: Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma sp, oraz wykrywanie DNA i genotypowanie 37 typów wirusa HPV330,00 zł
Panel alergiczny (40 alerg.) met. ilościową260,00 złDermatoph. pteronyssinus (roztocza), Dermatoph. farinae (roztocza), Penicyllium notatum, Cladosporium her., Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Tomka wonna, Kupkówka pospolita, Tymotka łąkowa, Żyto, Olcha, Brzoza, Leszczyna, Dąb, Bylica, Babka lancetowata, Rzepak, Kot, Pies, Latex, Białko jaja, Mleko krowie, Dorsz, Mąka pszenna, Ryż, Orzech ziemny, Soja, Orzech laskowy, Pomidor, Marchew, Ziemniak, Żółtko jaja, Jabłko, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, Kazeina, Seler, Banan, Kakao, Mieszanina cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza).
Panel boreliozowy (KKI+ Microblot Array + C6 Lyme)550,00 zł
Panel infekcji odkleszczowych 4 patogeny (Borrelia Babesia Bartonella Anaplasma)620,00 zł
Panel infekcji odkleszczowych-pełny-indent. 6 patogenów: Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii)970,00 zł
Panel infekcji związanych z LD (Mycoplasma pneumoniae IgG/IgM Chlamydia pneumoniae IgG/IgM Yersinia enterocolitica IgA/IgG)450,00 zł
Panel jelitowy (p/c p/komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki i komórkom kubkowatym jelit ASCA ANCA) met.IIF155,00 zł
Panel koinfekcji w Boreliozie identyfikacja 4 patogenów: (Babesia divergens Bartonella henselae Anaplasma phagocytophilum Mycoplasma pneumoniae) met.PCR700,00 zł
Panel neuroimmunologiczny (anty-Ri anty-Hu anty-Yo anty-GAD anty-MAG p/c p/mielinie) met.IIF immunobloting325,00 zł
Panel NGS w kierunku zespołów Ehlersa-Danlosa Marfana i pokrewnych3650,00 zł
Panel predyspozycji genetycznych do raka piersi i jajnika - analiza 15 mutacji w 7 genach (BRCA1 BRCA2 NBS1 NOD2 CHECK2 CDKN2A CYP1B1)830,00 zł
Panel rozszerzony narkotyki w moczu85,00 zł
Panel URO-GENITAL 11 - panel identyfikacji 11 patogenów: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium,Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, wirusa HSV I,HSV II, H.ducreyi, T. pallidum550,00 zł
Panel URO-GENITAL 3A - panel identyfikacji 3 patogenów: Ureaplasma urealyticum Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae320,00 zł
Panel URO-GENITAL 3B - panel identyfikacji 3 patogenów: Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum Mycoplasma genitalium320,00 zł
Panel URO-GENITAL 6 pan. ident. 6 pat.: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae415,00 zł
Panel wątrobowy specjalistyczny – podstawowy met. EUROLINE (LKM-1 SLA/LP AMA-M2 LC-1)130,00 zł
Panel wątrobowy specjalistyczny - rozszerzony met. EUROLINE (AMA-M2 AMA-3E SP-100 PML GP-210 LC-1 LKM-1 SLA/LP Ro-52)145,00 zł
Panel: morfina kokaina amfetamina haszysz/marihuana metaamfetamina55,00 zł
PAPP-A75,00 zł
Parwowirus B19 - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR)260,00 zł
Peptyd C45,00 zł
Plazminogen140,00 zł
Płytki krwi- cytrynian10,00 zł
Pneumocystoza (Pneumocystis carinii) p/c IgG/IgM190,00 zł
Polycheck Panel 10 parametrów - Antybiotyki I175,00 złPenicilin G, Penicilin V, Ampicillin, Amoxicillin, Sulfamethoxazol, Cephalosporin, Ofloxacin, Cefaclor, Tetracyclin, Erythromycin.
Polycheck Panel 10 parametrów - Oddechowy I110,00 złPyłek brzozy, Pyłek olchy szarej, Pyłek leszczyny, Pyłek dębu, Oliwka, Tymotka łąkowa, Żyto, Ambrozja, Pyłek bylicy, Pyłek babki lancetowatej.
Polycheck Panel 10 parametrów - Oddechowy III110,00 złPyłek brzozy, 6 traw-mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), Żyto, Pyłek bylicy, D. pteronyssinus, D.farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Pióra - mix (gęsi, kury, kaczki, indyka), Pleśnie - mix (Cladosp. herbarum, Alt. Alternata).
Polycheck Panel 10 parametrów - Pokarmowy III110,00 złMleko krowie, Białko jaja kurzego, Żołtko jaja kurzego, Kazeina, Soja, Ryż, Kakao, Jabłko, Marchew, Mąka - mix (pszenica, żyto, jęczmień, owies) .
Polycheck Panel 10 parametrów - Pokarmowy IV110,00 złOrzech ziemny, Sezam, Wieprzowina, Kurczak, Wołowina, Dorsz, Owoce cytusowe - mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), Seler, Brzoskwinia, Pomidor.
Polycheck Panel 20 parametrów - Atopowy165,00 złMleko krowie, Kazeina, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoalbumina, (BSA) surowicza albumina wołowa, Białko i żołtko jaja kurzego, Ryż, Soja, Banan, Wieprzowina, Wołowina, Kurczak, Mąka - mix (pszenica, żyto, jęczmień, owies), Drożdże, Roztocza kurzu domowego - mix (D. pteronyssinus, D.farinae), Pleśnie - mix (Cladosp. herbarum, Alt. alternata), Drzewa późne, Drzewa wczesne, 6 traw-mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa).
Polycheck Panel 20 parametrów - Korea III pokarmowy165,00 złGryka zwyczajna, Orzech ziemny, Kakao (czekolada), Ser żołty, Makrela, Pomidor, Ziemniak, Tuńczyk, Dorsz, Łosoś, Wieprzowina, Kurczak , Wołowina, Owoce cytusowe - mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), Drożdże, Mąka pszenna , Ryż, Jęczmień, Czosnek, Cebula - mix (cebula zwyczajna, cebula siedmiolatka)
Polycheck Panel 20 parametrów - Pediatryczny165,00 złOrzech ziemny, Mleko krowie, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Ziemniak, Marchew, Dorsz, Jabłko, Soja, Mąka pszenna, Pyłek brzozy brodawkowej, Tymotka łąkowa, Pyłek bylicy, D. pteronyssinus, D. farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek konia, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum.
Polycheck Panel 20 parametrów - Pokarmowy165,00 złOrzech laskowy, Orzech ziemny, Orzech włoski, Migdał, Mleko krowie, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Kazeina, Ziemniak, Seler,Marchew, Pomidor, Dorsz, Krewetka, Brzoskwinia, Jabłko, Soja, Mąka pszenna, Sezam, Mąka żytnia.
Polycheck Panel 20 parametrów - Wziewny165,00 złPyłek brzozy brodawkowej, Pyłek olszyny szarej, Pyłek leszczyny, Pyłek dębu, Tymotka łąkowa, Pyłek żyta, Pyłek bylicy, Pyłek babki lancetowatej, D. pteronyssinus, D. farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek konia, Naskórek świnki morskiej, Naskórek chomika, Naskórek królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria alternata.
Polycheck Panel 6 parametrów - Insect/CCD95,00 złPszczoła, Osa, Szerszeń, Komar , Meszka, CCD
Polycheck Panel 6 parametrów - Komponenty Jajka165,00 złBiałko, Żółtko, Gal d1 owomukoid, Gal d2 owalbumina, Gal d3 konalbumina, Gal d4 lizozym).
Polycheck Panel 6 parametrów - Komponenty Orzeszków165,00 złOrzeszek ziemny, Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h8, Ara h9).
Polycheck Panel 6 parametrów - Komponenty Pyłki165,00 złTymotka Łąkowa, rPhl p1, rPhl p5, Brzoza, rBet v1, rBet v2.
Polycheck Panel 6 parametrów - Mleko plus110,00 złMleko krowie, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoalbumina, Kazeina, (BSA) surowicza albumina wołowa, Gluten.
Polycheck Panel Celiakia IgA Total125,00 złDGP IgA (deamidowany peptyd gliadyny), tTG IgA (transglutaminaza tkankowa 2, rekombinowana, ludzka), Total IgA.
Polycheck Panel Celiakia IgG115,00 złDGP IgG (deamidowany peptyd gliadyny), tTG IgG (transglutaminaza tkankowa 2, rekombinowana, ludzka), Intrinsic factor.
Polycheck Panel X-atopic - 30199,00 złMleko krowie, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoalbumina, Kazeina, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Dorsz, Orzech ziemny, Kakao, Soja, Jabłko, Marchew, Pomidor, Mąka - mix (pszenica, żyto, jęczmień, owies), Kurczak, Owoce cytusowe - mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), Ryż, 6 traw-mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), Żyto, Naskórek psa, Naskórek kota, Cladosporium Herbarum, Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, D.pteronyssinus, D. farinae, Pyłek leszczyny, Pyłek brzozy, Pyłek bylicy, CCD .
Polycheck Panel X-pokarmowy - 30199,00 złPomidor, Awokado, Banan, Owoce cytusowe - mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), Kiwi, Orzech ziemny, Orzech laskowy, Groch, Soja, Seler, Wołowina, Kurczak, Wieprzowina, Małż, Krewetka, Krab, Tuńczyk, Dorsz, Czosnek, Cebula, Drożdże, Sezam, Ryż, Kukurydza, Mąka pszenna, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoalbumina, Kazeina, Białko jaja kurzego, CCD.
Polycheck Panel X-wziewny - 30199,00 złPyłek cyprysu, Pyłek leszczyny, Pyłek jesionu, Pyłek dębu, Pyłek oliwki, Pyłek brzozy, Pyłek żyta, Pyłek owsa, Pyłek wiechliny łąkowej, Pyłek tymotki łąkowej, Pyłek pszenicy, Pyłek kupkówki, Pyłek cynodonu palczastego, Pyłek babki lancetowatej, Pyłek komosy, Pyłek parietarii, Pyłek ambrozji, Pyłek bylicy, Naskórek kota, Naskórek psa, Naskórek konia, Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Blomia tropicalis, D. pteronyssinus, D.farinae, Lateks, Karaluch, CCD.
Posiew kału (EHEC EPEC Shigella Salmonella)40,00 zł
Posiew kału dla dzieci poniżej 2 lat45,00 zł
Posiew moczu38,00 zł
Posiew na nosicielstwo z odbytu40,00 zł
Posiew na nosicielstwo z szyjki macicy - GBS40,00 zł
Posiew nasienia40,00 zł
Posiew plwociny40,00 zł
Posiew ropy (tlenowce)40,00 zł
PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA65,00 zł
PPJ panel Myositis met. immunoblot (ICD-9: O21)295,00 zł
Prążki oligoklonalne IgG420,00 zł
Predyspozycja do androgenowego łysienia kobiet+wrażliwość na terapię anty androgenową290,00 zł
Predyspozycja do androgenowego łysienia mężczyzn+wrażliwosć na Finasteryd300,00 zł
Predyspozycja do cellulitu - genotypowanie ACE290,00 zł
Predyspozycja do detoksykacji organizmu - analiza genu SOD2 (A16V)290,00 zł
Predyspozycja do nadciśnienia/wrażliwość na sól - analiza 3 mutacji genu GRK4 (A1402V R65L A486V) i genotypowanie ACE370,00 zł
Predyspozycja do raka prostaty (BRCA1 CHEK2 NBS1)430,00 zł
Predyspozycja wielonarządowa do nowotworów (NOD2 CHEK2 APC)500,00 zł
Profil lipidowy30,00 zł
Progesteron32,00 zł
Prokalcytonina ilościowo100,00 zł
Prolaktyna32,00 zł
Proteinogram - Białko całkowite – rozdział elektroforetyczny22,00 zł
Przywra kocia (Opisthorchis felineus) IgG - test nie posiada certyfikatu IVD200,00 zł
PSA całkowity - antygen specyficzny gruczołu krokowego (prostaty)32,00 zł
PSA wolny - antygen specyficzny gruczołu krokowego (prostaty) wolny50,00 zł
PTH intact - Parathormon intact40,00 zł
Rak jajnika panel dla zmian umiarkowanego ryzyka badanie 3 mutacji w 3 genach (NOD2 CHECK2 CYP1B1)385,00 zł
Rak jelita grubego - panel dla zmian umiarkowanego ryzyka NOD2 CHEK2 CDKN2A405,00 zł
Rak piersi - panel dla zmian umiarkowanego ryzyka - badanie 9 mutacji w 6 genach: CHECK2 (1100delC, IVS2+1G>A, del5395, I157T), NOD2 (3020insC), NBS1 (NBN) (657 del5), CDKN 2a (P16) A148T, BRCA2 wariant polimorficzny (5972C/T), CYP1B1 (homozygota GTC)660,00 zł
Rak piersi i jajnika - badanie 8 mutacji w genie BRCA1 najczęstszych w populacji polskiej oraz mutacji rzadkich (około 150) występujących w eksonach 2, 5, 20 oraz we fragmencie eksonu 11 genu BRCA1435,00 zł
Rak piersi i jajnika- badanie najczęstszej mutacji (617delT) w genie BRCA2 oraz około 150 mutacji rzadkich250,00 zł
Rak piersi/jajnika/jelita grubego/ nerki/tarczycy/prostaty CHEK2: I157T280,00 zł
Rak piersi/jajnika/jelita grubego/płuc - badanie genu NOD2 (3020insC)295,00 zł
Rak piersi/proststy - badanie genu NBS1/NBN (657del5)425,00 zł
Rak piersi/tarczycy/prostaty CHEK2:1100delC IVS2+1G>A del5395355,00 zł
Rak płuc - panel dla zmian umiarkowanego ryzyka NOD2 (3020insC) CDKN2A (P16) A148T365,00 zł
Rak prostaty - badanie polimorfizmu rs 188140481A/T385,00 zł
Rak prostaty - genetyczna predyspozycja do raka prostaty badanie genu HOXB13 (G84E)385,00 zł
Rak prostaty panel: CHEK2 (1100delC IVS2+1G>A del5395 I157T) NBS1 (NBN) 657del5 HOXB13 (H84E) rs188140481A/T695,00 zł
Rak prostaty-badanie genu HOXB13 oraz badanie polimorfizmu rs188140481A/T525,00 zł
Rak rdzeniasty tarczycy MEN2A MEN2B (eksony 10 11 13 14 15 16)995,00 zł
Rak rdzeniasty tarczycy-MEN2A MEN2B-ekson 11-najczęstsze mutacje lub inny ekson385,00 zł
Rdzeniowy zanik mięśni SMA (badanie homozygotycznej delecji eksonu 7 i 8) - test MLPA840,00 zł
Retikulocyty11,00 zł
RF - Czynnik reumatoidalny18,00 zł
ROMA test150,00 zł
Rozmaz ręczny krwi10,00 zł
Rozpuszczalny receptor transferyny (sTfR)80,00 zł
Różyczka (Rubella virus) p/c IgG40,00 zł
Różyczka (Rubella virus) p/c IgG/IgM80,00 zł
Różyczka (Rubella virus) p/c IgM40,00 zł
Rtęć w moczu120,00 zł
Rtęć we krwi120,00 zł
S100 (czerniak złośliwy)75,00 zł
SCC - Ag110,00 zł
Scl-70 przeciwciała60,00 zł
Selen - Se90,00 zł
Serotonina70,00 zł
SHBG - Globulina wiążąca hormony płciowe40,00 zł
Siatkówczak - retinoblastoma (gen RB1) - test MLPA1135,00 zł
SLE - lateks22,00 zł
Sm-przeciwciała60,00 zł
Sód i potas w moczu20,00 zł
Ssa-przeciwciała60,00 zł
Ssb-przeciwciała60,00 zł
Subpopulacja limfocytów CD3/CD57270,00 zł
Świerzb - zeskrobiny skórne75,00 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) p/c IgG58,00 zł
Świnka (Myxovirus parotitis) p/c IgM58,00 zł
T3 - Trijodotyronina21,00 zł
T4 - Tyroksyna21,00 zł
Teofilina70,00 zł
TEST CBA - ocena równowagi TH1/TH2480,00 zł
Test nietolerancji laktozy - test oddechowy155,00 zł
Testosteron32,00 zł
Testosteron wolny65,00 zł
TIBC - Całkowita zdolność wiązania żelaza10,00 zł
Tkankowy swoisty antygen polipeptydowy - TPS60,00 zł
TNF alfa - cytokina prozapalna150,00 zł
Toksokaroza (Toxocara canis) p/c IgG85,00 zł
Topiramat165,00 zł
Toxoplasma gondi - jakościowo (Wykrywanie DNA metodą Real Time-PCR)190,00 zł
Toxoplasma gondii + Różyczka + Cytomegalia + Herpes simplex p/c IgG/IgM - TORCH180,00 zł
Toxoplasmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgA55,00 zł
Toxoplazmoza (Toxoplasma gondii ) p/c IgG awidność70,00 zł
Toxoplazmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgG35,00 zł
Toxoplazmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgG/IgM70,00 zł
Toxoplazmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgM35,00 zł
Toxsoplazmoza (Toxoplasma gondii) p/c IgA95,00 zł
TPHA - Kiła: (Treponema pallidum) test hemaglutynacji45,00 zł
Transaminaza alaninowa ALAT8,00 zł
Transaminaza asparaginowa ASPAT8,00 zł
Transferyna40,00 zł
Trichomonas vaginalis (wykrywanie DNA)454,00 zł
Trichonella spiralis IgG (włosień kręty) - jakościowo200,00 zł
Troponina T50,00 zł
Trójglicerydy TG8,00 zł
Tryptaza130,00 zł
TSH - hormon Tyreotropina21,00 zł
Tyreoglobulina - TG55,00 zł
Ureaplasma parvum/Ureaplasma urealyticum (Wykrywanie DNA metodą Real Time - PCR jakościowo)140,00 zł
Ureaplasma sp. (Wykrywanie DNA metodą Real-Time PCR)140,00 zł
Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa do celów prywatnych1190,00 zł
Ustalenie ojcostwa i pokrewieństwa do celów sądowych1899,00 zł
Varicella Zoster-DNA (Ospa) - wykrywanie DNA wirusa metodą Real Time- PCR)430,00 zł
VDRL - Kiła: test mikrokłaczkujący kardiolipidowy15,00 zł
Wanad240,00 zł
Wapń całkowity - Ca8,00 zł
Wapń w DZM - Ca w DZM8,00 zł
Wapń zjonizowany15,00 zł
Wazopresyna (ADH)250,00 zł
Węgorek jelitowy (Strongyloidesstercoralis) - p/c IgG200,00 zł
Witamina A – retinol95,00 zł
Witamina B1 – tiamina145,00 zł
Witamina B1245,00 zł
Witamina B2 – ryboflawina145,00 zł
Witamina B3 – niacyna260,00 zł
Witamina B5 – kwas pantotenowy175,00 zł
Witamina B6 – pirydoksyna145,00 zł
Witamina C165,00 zł
Witamina D3 metabolit 1 25 (OH)2250,00 zł
Witamina D3 metabolit 25 (OH)55,00 zł
Witamina E – tokoferol140,00 zł
Witamina H – biotyna145,00 zł
Witamina K1145,00 zł
WR test paskowy (USR)15,00 zł
Wrażliwość na Finasteryd u mężczyzn290,00 zł
Wskaźnik (czas) protrombinowy PT (INR)9,00 zł
Wścieklizna p/c170,00 zł
Wykrywanie DNA dermatofitów (Wykrywanie wybranych gatunków dermatofitów)240,00 zł
Wykrywanie obecności mutacji c. 677C>T w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (gen MTHFR) metodą Real Time-PCR240,00 zł
Wykrywanie obecności mutacji typu Leiden c. 1691G>A w genie czynnika V krzepnięcia krwi (gen F5) metodą Real Time-PCR250,00 zł
Wykrywanie obecności mutacji typu Leiden c. 1691G>A w genie czynnika V krzepnięcia krwi (gen F5) oraz obecności mutacji c. 20210G>A w genie protrombiny metodą Real Time-PCR290,00 zł
Wykrywanie obecności polimorfizmu c.677C>T oraz c.1298A>C w genie reduktazy metylenotetra-hydrofolianowej (MTHFR) metodą Real Time PCR310,00 zł
Wymaz z cewki moczowej40,00 zł
Wymaz z gardła40,00 zł
Wymaz z jamy ustnej40,00 zł
Wymaz z nosa40,00 zł
Wymaz z odbytu40,00 zł
Wymaz z oka (worka spojówkowego)40,00 zł
Wymaz z okolicy odbytu w kierunku jaj owsika13,00 zł
Wymaz z pochwy40,00 zł
Wymaz z rany (tlenowce)40,00 zł
Wymaz z szyjki macicy40,00 zł
Wymaz z ucha40,00 zł
Wysycenie transferyny żelazem40,00 zł
Yersinia enterocolitica (jersinioza) - jakościowo PCR240,00 zł
Yersinia p/c IgA50,00 zł
Yersinia p/c IgG50,00 zł
Yersinia p/c IgM50,00 zł
Zespół Moya-Moya520,00 zł
Zn - Cynk50,00 zł
Zonisamid165,00 zł
Żelazo7,00 zł

* Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.