Psychologia (dorośli)

Konsultacje u psychologa

 

Psychologia jest nauką, która bada prawa i mechanizmy rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka.

 

Często, wiedza i umiejętności, które posiadamy nie wystarczają, aby rozwiązać trudności, jakie napotykamy na drodze naszego życia. Stres, przemęczenie, codzienne obowiązki i kłopoty, nieporozumienia w relacji małżeńskiej, problemy wychowawcze lub wypalenie zawodowe powodują niepokój, apatię, przygnębienie i powolne wycofanie się z życia rodzinnego lub społecznego. Przyczyną są najczęściej błędne wzorce komunikowania się i schematy, które utrwalone przez lata stają się już nierozpoznawalne. Rozmowa z psychologiem może ujawnić przyczynę problemów.

Zadzwoń i umów wizytę 77 423 26 60

Kto powinien skorzystać z wizyty?

 

Osoby poszukujące szybkiej i skonkretyzowanej porady w podniesieniu jakości życia i rozwiązywaniu problemów:

życiowych,

zawodowych,

rodzinnych,

partnerskich,

wychowawczych.

Nasi psycholodzy zajmują się:

Psychoterapią indywidualną dorosłych:

  • w problemach natury emocjonalnej (obniżony nastrój, stany lękowe, traumatyczne doświadczenia lub kryzysy życiowe),
  • interwencjami w sytuacjach kryzysowych,
  • zaburzeniami nerwicowymi i osobowości,
  • trudnościami w związkach, kontaktach zawodowych i tworzeniu satysfakcjonujących relacji z ludźmi,
  • trudnościami w codziennym funkcjonowaniu w pozostałych obszarach życia.

Pracą nad rozwojem osobistym

Badaniem osobowości dorosłych obejmującym wywiad psychologiczny oraz analizę osobowości (temperamentu lub sposobu kontroli emocji lub radzenia sobie w sytuacjach stresowych). Celem badania osobowości może być lepsze poznanie i głębsze zrozumienie siebie. W trakcie pierwszego spotkania odbywa się wywiad, po którym pacjent wypełnia test lub testy (ich ilość i rodzaj zależą od celu i zakresu badania). Na kolejnym spotkaniu pacjentowi przekazane zostają wyniki testów oraz omówiona ich interpretacja. Na życzenie pacjenta wyniki badania przekazane mogą być w formie pisemnego raportu. W przypadku indywidualnej potrzeby istnieje możliwość cyklicznej pracy nad ujawnionymi trudnościami.

Badaniem intelektu dorosłych skierowanym do osób, które szukają odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie naszego funkcjonowania intelektualnego radzą sobie lepiej, a w jakim gorzej. Cele diagnozy m.in.:

 

– skierowanie przez neurologa, psychiatrę lub innego specjalistę jako badanie w procesie diagnostycznym,

 

– określenie zasobów i ubytków dla celów dalszego leczenia i rehabilitacji osób, które na skutek choroby lub urazu mózgu mają zaburzenia mowy o typie afazji, pamięci, orientacji, myślenia itd.,

 

– lepsze zrozumienie siebie, przyczyn swoich problemów osób dorosłych i młodzieży, które doświadczają problemów w swoim codziennym funkcjonowaniu pod względem funkcji poznawczych (pamięć, mowa, koncentracja uwagi, sprawność uczenia się nowych informacji), jak i nastrojowym i emocjonalnym.

 

Badanie obejmuje na pierwszym spotkaniu wywiad psychologiczny, następnie wybór testu inteligencji (w różnym szerszym lub węższym zakresie). Następne spotkanie obejmuje wykonanie stosownych testów. A na kolejnym pacjentowi przekazane zostają wyniki testów oraz omówiona ich interpretacja i na życzenie pacjenta pisemny raport.

 

Czas trwania: 3 sesje

Konsultacje z zakresu psychodietetyki

 • Konsultacja psychologa
 • Badanie osobowości dorosłych
 • Badanie intelektu dorosłych
cennik

Psycholodzy – konsultacje

Sprawdź terminy przyjęć

mgr
Anna Potyrała

Środa
15:30 - 17:00
(jeden raz w miesiącu)

przyjmuje dorosłych

Koszt wizyty
170-230 zł

mgr
Natalia Krysiak
konsultacje z zakresu psychologii i psychodietetyki

Wtorek
13:00 - 20:00

Czwartek
17:00 - 20:00

przyjmuje dorosłych
i dzieci (od 12 r.ż.)

Koszt wizyty
170-230 zł

Terminy przyjęć specjalistów aktualizujemy na bieżąco. Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
Skontaktuj się z nami, aby umówić dogodny termin wizyty.

Zadzwoń i umów wizytę 77 423 26 60

 • Punktowe testy (1 alergen)
  10 zł
 • Podanie szczepionki odczulającej (pacjent preparat dostarcza we własnym zakresie
  20 zł

Zadzwoń i umów wizytę 77 423 26 60

Facebook
Instagram