Toksykologia – metabolity i metale

Nazwa usługiCena w PLN
Antymon180,00 zł
Arsen we krwi130,00 zł
Bar120,00 zł
Beryl120,00 zł
Bizmut120,00 zł
Brom120,00 zł
Cd - Kadm60,00 zł
Chrom120,00 zł
Cu - Miedź45,00 zł
Cyna125,00 zł
Glin (Aluminium)110,00 zł
Jod w DZM270,00 zł
Jod w surowicy270,00 zł
Koproporfiryna55,00 zł
Ołów - Pb65,00 zł
Rtęć w moczu120,00 zł
Rtęć we krwi120,00 zł
Wanad240,00 zł
Zn - Cynk50,00 zł