Toksykologia – metabolity i metale

NazwaCena
Antymon180
Arsen we krwi130
Bar120
Beryl120
Bizmut120
Brom120
Cd - Kadm60
Chrom120
Cu - Miedź45
Cyna125
Glin (Aluminium)110
Jod w DZM270
Jod w surowicy270
Koproporfiryna55
Mangan139
Ołów - Pb65
Rtęć w moczu120
Rtęć we krwi120
Wanad240
Zn - Cynk50